Makerspace

TARINOITA MAKERSPACE-TILOISTA

YLI-IIN YHTENÄISKOULUN VÄRKKÄÄMÖ

Värkkäämön tarina sai alkunsa neljä vuotta sitten, kun koulumme sai kv-rahaa. Koska koulussamme oli jo vahva teknologis-kädentaitopainotteinen kulttuuri, halusimme ammentaa lisää inspiraatiota Tanskan FabLab-mallista. Tämä osoittautui erinomaiseksi valinnaksi ja asia, innostuminen ja sitoutuminen lähti vauhdilla liikkeelle. Saimme ensimmäisenä suomalaisena kouluna virallisen FabLab statuksen ja olimme kolmas suomalainen FabLab Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston lisäksi. Myöhemmin FabLab-ympäristömme sai oppilaiden toimesta kotoisamman nimen ”Värkkäämö”.

Ymmärrämme Maker-kulttuurin ja STEAM-ideologian oman koulumme kädentekemisen painotuksen ja alueen sosioekonomisen taustan kannalta. Maalla on aina tehty vanhasta uutta, korjattu, parsittu ja ennen kaikkea jaettu osaamista. Näemme sen rohkeana kokeilemisen kulttuurina, jossa oppilaille annetaan mahdollisuus hakea vahvuuksiaan ja oppia tekemään yhdessä. Niin oppilaat kuin henkilökuntakin.

STEAM ja Maker-kulttuuri tarkoittaa meille tulevaisuuden taitojen oppimista yhdessä kokeillen. Mistä arjen ilmiöt johtuvat? Mitä teknologian taustalla on? Miten koneet ja laitteet toimivat? Miten voimme tehdä asioita enemmän yhdessä.

Haluamme olla mukana STEAM-yhteisössä, koska Maker-kulttuuriin kuuluu olennaisena osana jakaminen. Haluamme oppia uutta toisilta ja luoda jotain yhdessä. Haluamme, että Oulun alueen koulujen osaaminen kasvaa ja oppilailla on mahdollisuus pysyä mukana kehityksessä tasa-arvon näkökulmasta.  Jo nyt on näkyvissä maker-kulttuuriin kuuluva toisten kannustaminen ja toisilta oppiminen. Tätä kulttuuria haluamme olla vahvistamassa.

Näemme STEAMin luontevana osana koulun toimintaa, koska STEAM näkyy arjessa joka päivä luonnollisesti. STEAM halutaan kirjoittaa koulun opetussuunnitelmaan oppimisen polkuina ja jatkumona. Värkkäämö on koulun ylpeyden aihe ja omaksi koettu juttu.

Pedagoginen näkemys, joka tukee tulevaisuuden työelämän taitoja Yli-Iin koulussa:Yhteisöllinen oppiminen. Ongelmaratkaisukeskeinen pedagogia. Ilmiöpohjainen pedagogia. Teknologiakasvatus, Design-ajattelu,arjen taidot, teknologia, kestävä kehitys, yhteistyötaidot. Käytännössä kaikki laaja-alaiset taidot koskettavat STEAM-tekemistä.

KUVIA VÄRKKÄÄMÖSTÄ

VÄRKKÄÄMÖN VÄLINEET

VESALAN KOULUN TUUNAAMO

Ylikiiminki oli ensimmäinen Oulun kaupunkiin liittyneistä ympäristökunnista. Kuntaliitos tapahtui vuonna 2009 ja liitokseen saatiin valtiolta ”porkkanarahaa” noin kuusi miljoonaa euroa. Tällä rahalla tehtiin Vesalaan monitoimitalo vuosien 2008-2010 aikana.

Jo suunnitteluvaiheessa kuvataiteen ja käsityön tiloista haluttiin sellaiset, että ne mahdollistavat hyvin monipuolisen sekä joustavan työskentelyn ja teknologiakasvatuksen. Tiloja suunniteltaessa hyödynnettiin mm. Ylivieskan Teknokkaan makerspace konseptia. Tämä osoittautui myöhemmin opetussuunnitelmauudistuksen ja Fablab/STEAM – pedagogian myötä tarpeelliseksi ratkaisuksi. Ajatuksena oli mahdollistaa näillä tiloilla monipuolinen työskenteleminen ja värkkääminen taide- ja taitoaineiden sekä teknologiakasvatuksen mukaisesti.

Pieni n. 200 oppilaan kyläkoulumme on halunnut olla kehittyvä ja joustavasti reagoiva. Olemme pedagogisesti sekä perinteinen että moderni kyläkoulu. Teknologiakasvatus oli ja on tausta-ajatuksena koulua kehitettäessä. Odotimme sitä hetkeä, jolloin aika teknologiakasvatuksen kehittämiselle on kypsä. Lähdimme onneksemme mukaan kolmivuotiseen NPDL-projektiin joka sijoittui aikataulullisesti opetussuunnitelmatyön alkuvaiheeseen. Uuden opetussuunnitelman pedagogiset linjaukset laaja-alaisine taitoineen toimivat jatkumona tälle projektille. Projektin kautta teimme yhteistyötä kumppanikoulujen kanssa ja Tanskan vierailulla tutustuimme digitaalisen valmistamisen laboratorioon, Fab Labiin. Pienenä ja joustavasti muuntuvana kouluna tämä oli meidän juttumme. Päätimme tehdä meille vastaavan peruskoulukonseptin.

Oulun yliopistolta löytyi lähin FabLab, mutta etäisyys sinne on noin 40 kilometriä, joten päätimme tehdä Ylikiimingin Vesalaan oma FabLab siten, että se palvelee kaikkia ylikiiminkiläisiä; niin koulua, yrityksiä kuin yksityisiä ihmisiäkin. Laitoimme homman käyntiin kotikoulutoimikunnan ja yritysten tukemana. Suomen ensimmäisen peruskoulu-Fablabin avajaisia vietettiin 27.4.2017. 

Tämän jälkeen toiminta ja tilat ovat kehittyneet vuosi vuodelta eteenpäin sitä mukaa kun osaaminen ja verkostotkin ovat kasvaneet. Fab Lab -toiminnan kautta pääsimme mukaan STEAM-hankkeeseen ja saimme Ouluun merkittävän hankerahan. Koulujen yhdistyessä (Ylikiimingin koulu ja Vesalan koulu) STEAM-hankkeesta tuli yhteinen hankkeemme. Hankerahan avulla mahdollistui Ylikiimingin yksikön varustelu. Siellä on nyt sama Fab Lab -varustus kuin Vesalan yksikössä. Ylikiimingin koulun Fab-Lab -tilat ovatkin kovaa vauhtia kehitteillä ja heidän makerspacen syntytarinasta tehdään oma tarinansa.

Steam-hankkeen kautta Oulun kouluihin on alkanut syntymään maker-tiloja. Tiloja, jotka teimme jo koulua rakennettaessa. Silloin emme osanneet vielä nimetä ja kaikilta osin toiminnoiltaan nähdä sitä niin kuin nyt näemme. Olihan ko. toimintamalli vielä vieras tuolloin koko Suomen mittakaavassakin. Meidän maker-tilamme (Fab Lab Vesala tilat) nimettiin sittemmin Tuunaamoksi.

Tuunaamossa on tänä päivänä monenlaista toimintaa. Alla muutamia esimerkkejä toiminnoista matkan varrelta:

 • Taide – ja taitoaineiden opetusta esikoulusta kuudenteen luokkaan
 • Värkkäilyä, tutkimista, rakentelua ja yhdessä tekemistä erilaisten oppiaineprojektien muodossa
 • Digitaalisen valmistamisen oppilaskerhoja
 • Erilaisia työpajoja
  • esim. Tonttutyöpaja koulun- ja päiväkodin henkilöstölle
  • Joululahjatyöpaja
  • Hyväntekeväisyystyöpaja
  • Täydennyskoulutustilaisuuksia
 • FabLabin avoimet illat (5x3h)
 • Peli-, ompelu- ja fablablanit (kokosi mukavasti niin lapsia, nuoria kuin aikuisia)
 • Vesala Open – suuren suosion saanut avoin ilta kyläläisille joka toinen tiistai klo 16-19 – FabLab auki joka kerralla ja tupa täynnä
 • koulun erilaisia steam-projekteja

 

Tuunaamon tilat

Tilat voidaan jakaa kolmeen lohkoon:

 • Kuvataide ja pehmeä käsityö (iso käsityö-/kuvisluokka, märkätila, varastotila)
 • Käsityön kovien materiaalien työskentelytila (metalli- ja puutyötila, konesali, hiomahuone)
 • Edellisten välissä yhteiskäyttötilat, joihin pääsee molemmalta puolelta (teknologiakasvatus, digitaalinen valmistus, opehuone, kuumakäsittelytila, pintakäsittely)

OULUJOEN KOULUN ÄHRÄÄMÖ

Syksyllä 2018 alkoi Oulujoen koulun Ähräämön toiminta osana STEAM-hanketta. Vastuuopettajan apujoukkona toimivat hakemusten perusteella valitut oppilasagentit, jotka auttavat toiminnassa eri tavoin. Oppilasagentteja on koulutettu 3D-tulostimen, vinyylileikkurin ja laserleikkurin käytössä ja ohjelmistosuunnittelussa siten, että he pystyvät opastamaan ja tukemaan laitteiden ja ohjelmien käytössä Ähräämössä työskenteleviä oppilasryhmiä ja opettajia.

Ensimmäisen vuoden aikana Ähräämössä on työskennellyt oppilaita kaikilta luokka-asteilta 1.-6.

Kun Ähräämöä valmisteltiin, oppilaat sisustivat tilaa vinyylileikkurin ja 3D-tulostimen avulla. 6. luokan oppilaat toteuttivat vinyylileikkurilla seinätarrat ja 3D-tulostimella mobilet.

Ähräämössä kiinnitetään huomiota kierrätykseen ja niin syntyi esimerkiksi verhokauppa vanhoista CD-levyistä.

Lukuvuoden 2019-20 aikana Ähräämössä on toteutettu seuraavia projekteja:

 • oppilasagenttien kouluttamista laitteiden ja ohjelmien käyttöön
 • 4-luokkalaisten käsityö, tuuliviiri (vektorigrafiikka ja laserleikkuri)
 • 6-luokkalaisten käsityö: logot huppariin vinyylileikkurilla (Silhouette Studio), laserleikattava osa esineeseen
 • Ohjelmointia ja robotiikkaa -valinnaisaineryhmä: elektroniikkaa (käsivalaisin); ohjelmointi (MicroBit ja Lego NXT)
 • pyörähuoltoviikot syksyllä: 4- ja 6-luokkalaiset pesivät ja huolsivat polkupyöränsä
 • elokuvien editointia iPadeilla
 • alkuopetuksen oppilaat: isänpäivälahjaksi laserleikattu avaimenperä
 • Maisemapienoismallien rakentelu
 • robottikalan rakentelu ja akvaarion ”sisustaminen” (askarteluhuovasta laserleikatut vesikasvit, microbiteistä valotaulu)