Koulut

Oulussa on tällä hetkellä yli 30 koulua ja useita varhaiskasvatuksen  yksiköitä, joissa steam-toiminta on joko käynnistymässä tai toiminta on jo pidemmällä. Alla esittely sellaisista kouluista, jotka ovat olleet mukana verkostossa jo pidempään.

YLIKIIMINGIN KOULU - Ylikiimingin yksikkö

Ylikiimingin koulukeskuksessa on päiväkoti, perusopetusta vuosiluokilla 1-9 , kirjasto, liikuntahalli Harjunkaari sekä nuorisotoimen palvelut. Oppilaita Ylikiimingin yksikössä on n. 400. 

Ylikiimingin yksikössä on jo usean vuoden ajan kehitelty vuosiluokkiin sitomatonta opetusta ja se on vakiinnuttanut asemansa koulun toimintakulttuurissa. Viimeisen kahden vuoden ajan yksikön toimintaa ja ympäristöä on kehitetty Steam-hankkeen kautta.

YLikiimingin koulu -VESALAN YKSIKKÖ

Vesalan monitoimitalossa toimii päiväkoti, perusopetus vuosiluokilla 0-6, nuorisotoimi ja suuri määrä kolmannen sektorin toimijoita.

Uudisrakennushankkeen yhteydessä toteutettiin lähiliikuntahanke ja sen kautta kouluympäristö saatiin upeaksi lähiliikunta-alueeksi joka liikuttaa koululaisia ja kyläläisiä niin kesäisin kuin talvisin.

Vesalaan perustettiin Suomen ensimmäinen peruskoulun yhteydessä oleva digitaalisen valmistamisen työpaja, FabLab. FabLab Vesalassa on ollut toimintaa vuodesta 2017 lähtien. Tämä toiminta on vakiintunutta ja kävijöitä on ollut paljon.

Rajakylän koulu

 

Rajakylän koulussa on pitkät perinteet STEAM-toiminnasta. 2012 kehitimme teknologiapainotteisen luokan pedagogian, joka on viime vuosina levinnyt kansalliseksi verkostoksi.  Olemme aktiivisesti mukana myös Innokas-verkostossa, joka kehittää ja kouluttaa Innovatiivisen koulun mallia, jossa STEAM-toiminta on keskeisenä osana. Kuluvan vuoden aikana olemme rakentaneet STEAM-tilaa, joka sijaitsee keskeisellä paikalla, ylä- ja alakoulun välissä, joten tila on kaikkien koulun oppilaiden ja henkilökunnan hyödynnettävissä. Olemme rakentaneet STEAM-polut 3.-9.luokille, jonka lisäksi meillä on materiaalia myös alkuopetuksen STEAM-toimintaan.

oulujoen koulu

Oulujoen koululla on pitkä historia. Koulu perustettiin Oulujoen kuntaan jo syksyllä 1939. Ensimmäiset kymmenen vuotta koulu toimi tilapäisissä tiloissa mm. Ylä-Saarelan talon salissa, kirkkopirtissä pappilan pihassa, Sukasen pirtissä ja jopa lossituvassa lossirannassa. 

Koulumme sijainti rauhallisessa ja maaseutumaisessa ympäristössä, koulun pieni koko, koulun pitkät hyvät perinteet sekä tiivis ja hyvä yhteistyö kotien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollistaa sen, että voimme toimia visiomme mukaisesti: ”Yhdessä vahvoiksi yksilöiksi” 

Oulujoen koulu on mukana useissa verkostoissa ja kehittämishankkeissa mm. Oppiva-verkostossa, STEAM-kehittämishankkeessa sekä kansainvälisessä Sister School -hankeessa. Teemme myös tiivistä yhteistyötä kumppanikoulujemme, nuorisopalvelujen yms. tahojen kanssa. Panostamme tulevaisuuden taitojen harjoitteluun ja kehittämiseen unohtamatta suomalaisen koulun perinteisiä vahvuuksia. 

Yli-iin koulu

Yli-Iin koulussa on vajaat 300 oppilasta ja henkilökuntaa n. 30. Koulussa on perusopetuksen luokkien lisäksi esikoululuokka, kaksi pienryhmää sekä joustavan perusopetuksen JOPO-luokka. Kädentaidot ja luovuus ovat meille tärkeitä ja joka vuosi aloittaa kolmannelta luokalta painotetun opetuksen (2h) kuvataiteen/käsityöryhmä. 

Koulussamme panostetaan voimakkaasti opetussuunnitelman mukaisesti uusien työtapojen, opettajien välisen yhteistyön, tulevaisuuden taitojen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Opetusteknologia on myös tärkeässä osassa.  

STEAM:ia tukemaan on kehitetty oppimisympäristö, jonka oppilaat ovat nimenneet Värkkäämöksi. Värkkäämön toiminta-ajatuksena on yhdistää ideat ja toiminta FabLab (Fabrication Laboratory), Makerspace ja STEAM-ideologiasta. Se toimii oppiainerajat yhdistävänä oppimisympäristönä ja tukee tulevaisuuden taitojen kehittymistä oppilailla.  

Huttukylän koulu

Huttukylän koulu on alakoulu, joka tarjoaa perusopetusta vuosiluokilla 0-6. Koulu toimii kahdessa toimipisteessä. Pääkoululla Huttukylässä opiskellaan vuosiluokilla 0-6 ja Ylikylän yksikössä vuosiluokilla 1-6. Yksiköiden yhteinen esiopetusryhmä toimii Huttukylän yksikössä. Koulussamme opiskelee yhteensä 177 oppilasta. 

Huttukylän yksikkö sijaitsee maaseutumaisessa ympäristössä kauniin Kiiminkijoen rannalla n. 7 km:n päässä Kiimingin keskustasta jokivartta ylöspäin. Paikkaa kutsutaan Pyykösennivaksi. Lukuvuonna 2019-2020 Huttukylän yksikössä opiskelee 103 oppilasta. Opettajia on 7, josta yksi yhteinen erityisopettaja Ylikylän yksikön kanssa. 

Ylikylän yksikkö, joka liitettiin hallinnollisesti Huttukylän kouluun syksyllä 2010, sijaitsee n. 2,5 kmn päässä Kiimingin keskustasta Ylikiiminkiin päin. Lukuvuonna 2019-2020 oppilaita on 74 ja opettajia 4. 

Keväällä 2012 koulumme sai lippusalkoonsa ympäristökasvatustunnuksen, Vihreän lipun, osoitukseksi pitkäjänteisestä ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä. 

Koulumme on mukana Steam hankkeessa. Koulussamme toteutetaan myös KiVa-koulu-ja Liikkuva koulu – ohjelmaa. 

HINTAN koulu

Hintan koulu on kehittämismyönteinen ja nuorekas kuviskoulu. Se on julistautunut Suomen ensimmäiseksi muotoilukasvatuskouluksi. Muotoilukasvatusta toteutetaan opetussuunnitelman mukaisen ja laaja-alaisen STEAMpedagogiikan avulla.

Oppilaiden suunnitteleman Oppimistori 2.0 yhteyteen on rakennettu makerspace-tila joka on nimetty Koklaamoksi.

Sieltä löytyy tietokoneohjattujen laitteiden ja eri ohjelmointialustojen lisäksi pehmeitä ja kovia materiaaleja, jotka houkuttelevat koklaamaan uusia muotoilutuotteita ja innovaatioita. Koklaamo toimii eri oppiaiden ja laaja-alaisten taitojen sulattamona.

Hintan koulu on virallinen FabLab-koulu. Siellä opiskelee n. 400 oppilasta 25 opettajan avustamana. Koulu on kaupunkikoulu, jossa toimii vuosiluokat 1-6 sekä kaksi pienluokkaa.

Hintan koulu tekee tiivistä yhteistyötä aktiivisen vanhempaintoimikunnan, nuokkarin, päiväkodin, useiden oppilaitosten ja yritysten kanssa haluten olla osana laajaa yhteistyöverkostoa. Yhteistyössä on voimaa.