MIKÄ STEAM?

TIETOA STEAMISTA

STEAM on lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering, Art and Math. Opetuksessa STEAM tarkoittaa oppiaineryhmien ja teknologian yhdistämistä laajoiksi oppimiskokonaisuuksiksi. Oppilaat ovat mukana  niiden rakentamisessa ja opettajien keskeinen yhteistyö on tärkeää. STEAM-opetus onnistuu parhaiten, kun se on osa koulun opetussuunnitelmatyötä. STEAM-opintokokonaisuudet voivat pitää sisällään mitä tahansa oppiaineita. Esimerkkejä eri monialaisista oppimiskokonaisuuksista löytyy STEAM-opinpoluista, joissa on neljä osa-aluetta: askartelu ja rakentelu, tutkiminen ja innovointi, koodaus ja ohjelmointi ja digitaalinen valmistaminen.

STEAM-opetuksessa pedagogiikka on aina tärkeintä ja tärkeää on myös teknologian hyödyllinen käyttö osana opetusta. Laitteet ja ohjelmat tasaavat oppilaiden eroja, esimerkiksi oppilas, jolla ei ole hienomotorisia taitoja voi tehdä suunnitelmiensa mukaisen työn laitteen avulla. Laitteiden ja digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa yleensä motivoi oppilaita opiskelemaan. Eräskin englannin opetusta kammonnut oppilas opiskeli innoissaan englantia, kun hän suomensi 3D-suunnitteluohjelman englanninkielisiä ohjeita. Usein käykin niin, että STEAM-projekteissa opitaan sellaisiakin asioita, joita ei suunniteltu tai aavistettu.

Oppimisprossilla on suuri merkitys, sillä sen aikana huomataan arkioppimisen tärkeys ja oppilaiden taidot. STEAM-pedagogiikassa oppilaskeskeisyys on ensisijaista. Laaja-alaisista taidoista korostuvat yleensä ongelmanratkaisutaidot, ryhmätyöskentelytaidot ja vastuun ottaminen. Oppilailla on mahdollisuus näyttää taitonsa ja osaamisensa eri tavoin. Opettajan rooli onkin auttaa oppilasta huomaamaan nämä taidot. Sen vuoksi formatiivisen arvioinnin merkitys korostuu. 

Monipuolisten, luovien ja avoimien teknologiarikasteisten oppimisympäristöjen (makerspace) suunnitteluun ja luomiseen kannattaa ottaa oppilaat mukaan. Oppilaat kokevat oppimisympäristön omakseen ja kiinnittyminen kouluun kasvaa. Oulun kouluilla onkin upeita oppimisympäristöjä, joille oppilaat ovat keksineet nimet kuten Värkkäämö, Koklaamo ja Tuunaamo.

 Mitä STEAM siis on? Se on oppilaslähtöistä, kokeilevaa ja yhteisöllistä oppimista, jonka avulla koulun toimintakulttuuria voidaan parantaa yhdessä tekemisen ja oppimisen näkökulmasta. Jokainen koulu luo itse STEAM-käytänteensä, mutta mikään koulu ei ole yksin. STEAM-koulujen verkosto jakaa osaamistaan toisilleen. Mitä sinun koulusi STEAM-opetus voisi olla?

 

 

 

STEAM OPINPOLKU

Kuvassa on kuvailtu steam opinpolun eri osa-alueet