OPPIMISKOKONAISUUS

energia ja voima

SUPERTAITURI

Kuvaus kokonaisuudesta

Opintokokonaisuuden pääsisältö tulee ympäristöopin opetussuunnitelman sisällöistä energia ja voima. Opintokokonaisuudessa oppilaiden tulee tehdä valitsemallaan työtavalla (PP-ohjelma, posteri, käsitekartta etc.) teoriapaketti voimasta ja energiasta. Paketti sisältää seuraavat osa-alueet:
– Voima saa aikaan liikettä
– Liikkeen nopeus vaihtelee
– Kitka on liikettä vastustava voima
– Energiaa on monessa muodossa
– Sähkö on energiaa
– Virtapiiri on sähkön kulkureitti
– Energiaa saadaan eri lähteistä
Tämän lisäksi ryhmät rakentavat fyysisen laitteen seuraavista osa-alueista:
– Kuminauha voimanlähteenä
– Hydrauliikkaan perustuva laite (lääkeruiskut + kumiletkua)
– Patteri voimanlähteenä
– Vesivoima
– Tuulivoima
Lisäksi ryhmä tekee selvityksen, miten kyseinen laite toimii + ilmiön toimintaperiaate.

Luokka-asteet

5 ja 6

Oppiainesisällöt

Ympäristöoppi
Äidinkieli (esim. raportointi)
Kuvataide
TVT
Matematiikka

Taitotavoitteet

– Oppilas oppii teorian ja käytännön pohjalta ilmiöt energiasta ja voimasta (ympin oppisisällöt)
– Oppilas käyttää vuosiluokkansa mukaisia TVT:n taitotasoihin liittyviä työtapoja.
– Oppii hahmottelemaan ja piirtämään valmistamansa tuotteen
– Raportointi äidinkielen sisällöistä.

Arviointi

Jatkuva arviointi, ryhmätyöskentelyn arviointi, valmiin tuotteen esittely ja teorian esittely + valmis tuote. Mahdollisesti myös koe aiheesta.

Työtavat

Laserleikkaus, 3d-mallinnus, käsityö + askartelu

Materiaalit ja laitteet

Tarvittavat materiaalit eri laitteiden rakenteluun. Kuminauhaa, lääkeruiskuja, letkua, sähkömoottoreita, renkaita + muuta elektroniikka materiaalia. Itse askarteluun voi käyttää koulusta löytyviä materiaaleja.

Onnistumiset

Kaikki saivat tehtyä toimivan laitteen, tästä isot onnistumisen kokemukset. Lisäksi teoria jäi hyvin päähän, kun se kokeiltiin käytännössä.

Mitä muuttaisimme?

Kannattaa rajata, millaisia laitteita voi tehdä. Huomioida, että materiaalit löytyvät koulusta ja on helposti saatavilla.

SELAA MUITA OPPIMISKOKONAISUUKSIA