OPPIMISKOKONAISUUS

Kestävä kehitys: Kodin ja koulun ekotekoja (SUpertaituri)

SUpertaituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Tutkitaan ja keksitään konkreettisia keinoja, joilla voimme säästää energiaa kotona ja koulussa. Energiankulutuskorttien avulla arvioidaan laitteiden energiankulutusta. (wwf.fi) (Aloittelija ) Mitä sähkölaitteita käytin päivän aikana. Kirjoitetaan energiapäiväkirjaa tekstinkäsittelyohjelmalla (Taituri) Energia-agenttien iskut: oman koulun energiasyöppöjen (esim. turhaan palavat valot) etsiminen ja valokuvaaminen. Diagrammin tekeminen esim. legoilla tai Minecraftilla. (supertaituri)

Luokka-asteet

1, 2.

Oppiainesisällöt

Äidinkieli, luonnontieto, kuvataide, matematiikka

Taitotavoitteet

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, ajattelu ja oppiminen, osallistuminen ja vaikuttaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arviointi

Itsearviointi esim. Qridi, vertaisarviointi -hyvän palautteen antaminen luokkakavereille, aineensisältöjen arviointi.

Työtavat

Tutkiminen, kirjaaminen, valokuvaaminen, tulosten tilastointi ja esittely

Materiaalit ja laitteet

Lego tai jokin muu konkreettinen väline, kamera, tietokone

Onnistumiset

Arjen hahmottaminen ja energian kulutuksen konkretisoiminen

SELAA MUITA OPPIMISKOKONAISUUKSIA