OPPIMISKOKONAISUUS

Ruokahävikkilaskuri

Kuvaus kokonaisuudesta

Oppilaat suunnittelevat  ja toteuttavat koneen esim. laatikoista ja muista rakentelumateriaaleista, jonka avulla voidaan laskea oppilaiden jättämän ruokahävikin määrän. Laskeminen tapahtuu Microbitin avulla. Koodi tehdään https://microbit.org/code/ -ohjelmalla ja Microbit kiinnitetään rakenneltuun koneeseen.

Muunteluideat: Samaa koodia voidaan käyttää helposti monenlaisiin laskureihin tai tyytyväisyyskyselyihin esim. ruuanmaku, koulupäivän pituus, läksyjen määrä jne.

 

Luokka-asteet

5, 6

Oppiainesisällöt

Kuvataide, matematiikka, ympäristö- ja luonnontieto.

Taitotavoitteet

Osallistuminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen, tieto- ja viestintätekniset taidot.

Arviointi

Jatkuva työskentelyn arvionti 

Itse- ja vertaisarviointi

Työtavat

Suunnittelu, rakentelu, koodaus.

Materiaalit ja laitteet

Erilaiset rakentelu- ja askartelumateriaalit.

Microbit, tietokone.

 

Onnistumiset

Oppilas luo oman toimivan koodin Microbitilla. 

Koneen ulkonäössä ja toteutuksessa voi käyttää mielikuvitusta.

 

Mitä muuttaisimme?

SELAA MUITA OPPIMISKOKONAISUUKSIA