OPPIMISKOKONAISUUS

Koriste LED-valoilla

Taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Oppilaat suunnittelivat joulukoristeen. He tekivät suunnitelmistaan kaavat ja leikkasivat kankaan kaavan mukaisesti.
Tutustuimme virtapiiriin ja jaoimme oppilaille koristeen sisälle tulevat materiaalit. He asettelivat ledin ja nepparin oikeaan paikkaan ja ompelivat ne sähköä johtavalla langalla kiinni.
Työt viimeisteltiin ja laitettiin esille.

Luokka-asteet

1.-6.

Oppiainesisällöt

Kuvataide ja käsityö: muotoiluprosessi
Ympäristöoppi: virtapiiri

Taitotavoitteet

KU:T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja,tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan.
KÄ: T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön

Arviointi

Pienempiä oppilaita ohjattiin asettamaan tavoite oppitunnille, esimerkiksi mitä teen tällä tunnilla.
Keskustelimme oppilaiden kanssa pitkin prosessia siitä, missä on onnistuttu ja mitä voisi parantaa. Lopuksi valmiit työt laittettiin esille ruokalaan ja niihin laitettiin valot jouluruokailun ajaksi. Koko koulu sai ihailla yksilöllisiä koristeita.

Työtavat

Ideointi yhdessä ja erikseen, oman idean parantelu ehdotusten mukaisesti. Tuotteen valmistaminen, vertaistuki -oppilaat neuvovat ja auttavat toisiaan.

Materiaalit ja laitteet

Huopaa, kangasta, vanua, sähköä johtavaa lankaa, LED, neppari, neula.

Onnistumiset

Kaikki saivat työnsä valmiiksi. Ne jotka saivat työt aiemmin valmiiksi auttoivat muita. Kaikki valmiit työt ovat olivat yksilöllisiä.

Mitä muuttaisimme?

Oppilaat voisivat piirtää ohjeen muikaisesti työhönsä miten virtapiiri ommellaan. Osalla meni väärin, koska he eivät ymmärtäneet miten virtapiiri toimii tai nepparin (katkaisimen) merkitystä. Myös alkuun voisimme opiskella enemmän sähköoppia kokeillen ja tutkien esim. Circuit -pelin avulla.

SELAA MUITA OPPIMISKOKONAISUUKSIA