OPPIMISKOKONAISUUS

Pakohuoneen suunnittelu ja toteutus

Taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Tässä projektissa suunnitellaan ja toteutetaan pakohuone yhteistyössä paikallisen pakohuoneyrityksen kanssa. Pakohuone voidaan suunnitella joko koululla toimivaksi tai siirrettäväksi yhteistyöyrityksen toimitiloihin oikeiden asiakkaiden käyttöön.

Luokka-asteet

3.-9.

Oppiainesisällöt

• käsityö (sisustuksen muokkaaminen ja tekeminen)
• äidinkieli (kirjoittaminen ja mainosten tekeminen)
• kuvataide (kuvaaminen ja askartelu/maalaaminen)
• matematiikka (ohjelmointi ja pelin ideointi/pulmat)
• tvt-taidot (tekstinkäsittely, video-ohjelmat, ohjelmointi)
• yrittäjyyskasvatus

Taitotavoitteet

Työskentelytaidot, yhteistyötaidot, digitaidot, yrittäjyystaidot

Arviointi

• Jatkuvaa arviointia opettajan ja oman ryhmän toimesta (työskentelytaidot, projektin eteneminen).
• Rinnakkaisluokan palaute lähes valmiista pakohuoneesta testikäynnin jälkeen.
• Itsearviointi ja oman ryhmän arviointi Qridissä projektin lopuksi.
• Palautetta lopuksi projektista opettajalta ja yhteistyöyritykseltä.

Työtavat

1. Hankitaan yhteistyökumppani, joku paikallinen pakohuoneyritys.
2. Pohditaan yhteistyöyrityksen kanssa, toteutetaanko pakohuone koululle vai olisiko mahdollista toteuttaa pakohuone, joka siirretään yrityksen toimitiloihin asiakkaiden käyttöön. Samalla sovitaan projektin aikatauluista.
3. Yhteistyöyrityksen edustaja vierailee koululla kertomassa pakohuoneista ja niiden suunnittelusta. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyöyrityksen edustaja on mukana antamassa vinkkejä ja palautetta koko projektin ajan ja voi osallistua esim. pakohuoneen nimen ja/tai teeman valintaan.
4. Ideoidaan pakohuoneen teema ja valitaan pakohuoneelle teemaan sopiva nimi.
5. Oppilaat työskentelevät projektin ajan pienemmissä teemaryhmissä, joita opettaja ohjaa. Ryhmät tekevät keskenään myös yhteistyötä.
a. PULMARYHMÄ: Pakohuoneen pulmat ja niiden keskinäinen järjestys sekä linkitys teemaan/taustakertomukseen, lukkojen ja muiden pulmiin liittyvien välineiden valmistelu ja sijoittelu huoneeseen
b. REPORTTERIRYHMÄ: Taustakertomus, projektin etenemisen raportointia (esim. blogissa), vihjekorttien tekemistä
c. LAVASTUSRYHMÄ: Huoneen pohjapiirustus ja seinien paikat, kalustus, esineet ja muu sisustus
d. MARKKINOINTIRYHMÄ: Markkinointimateriaalin tekoa (esim. kuvat, videot ja some-postaukset) ja kuvien/videoiden ottamista projektin eri vaiheista
6. Pakohuoneen valmistuttua sitä ensin testataan itse ja tehdään tarvittavat parannukset. Tämän jälkeen testiryhmänä voi käydä esim. rinnakkaisluokka, jolta pyydetään myös palautetta ja kehitysideoita.
7. Kun viimeiset viilaukset on tehty, on aika markkinoida pakohuonetta ja käynnistää pakohuoneen toiminta koululla tai siirtää pakohuone yhteistyöyrityksen tiloihin.
8. Arvioidaan omaa ja oman ryhmän työskentelyä ja muiden taitojen kehittymistä (esim. Qridissä).

Materiaalit ja laitteet

Tyhjä huonetila, huonekaluja ja muuta rekvisiittaa, lukkoja, askartelumateriaaleja ja välineitä, tietokoneet, tablet-laitteet tai älypuhelimet, tarpeen mukaan muuta materiaalia ja laitteita esim. microbitit.

Onnistumiset

Mitä muuttaisimme?

Projektin toteutus olisi käytännön syistä helpompaa, jos toteutuksessa olisi mukana vain yksi luokka.

SELAA MUITA OPPIMISKOKONAISUUKSIA