OPPIMISKOKONAISUUS

SÄHKÖOPPIA 7.LUOKALLE

Aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Kokeilimme yhdessä käsityön opettajan kanssa opettaa miltei samanaikaisesti sähköoppiin liittyviä käsitteitä fysiikan tunneilla ja käsityön tunneilla. Valitsimme yhden ryhmän 7. luokkalaisia, joiden kanssa kokeilu tehtiin. Fysiikan tunneilla käsiteltiin OPS mukaiset sähköön liittyvät aiheet ja käsityön tunneilla erilaisia sähkölaitteita ja kytkentöjä käytännössä. Fysiikan tunneilla teimme myös paljon käytännön töitä, mutta myös teoriaa.

Luokka-asteet

7.

Oppiainesisällöt

Fysiikan OPS:
S6 Sähkö:
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä.
Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia.
Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen.
Sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.

Taitotavoitteet

Tavoitteena oli, että oppilaat saavat vankemman ja monipuolisemman kuvan sähköstä ja sen käyttökohteista. Tavoitteen oli myös, että oppilaat saivat myös tehdä itse enemmän rakennelmia ja mittauksia.

Arviointi

Arvioinnissa käytin fysiikan oppitunneilla labratyöskentelyn ja raportoinnin arviointia sekä pidin kaksi koetta.

Työtavat

Käytimme fysiikan tunneilla työtapana oppilastöitä, teorian yhdistämistä kokeiluihin, yhdessä kokeilua ja parityöskentelyä.

Materiaalit ja laitteet

Laitteistoina olivat tavalliset fysiikan luokan sähköopin välineet, virtalähteitä, johtimia, lamppuja, mittareita.

Onnistumiset

Onnistuimme järjestämään kokeilun lukujärjestysteknisesti samaan aikaan, jolloin käsityö ja fysiikka olivat samassa jaksossa (meillä on 5. jaksojärjestelmä). Oppilaat muistivat hyvin fysiikan tunneilla käsityön kokeiluja ja ihan käsitteitäkin esim. sähkövirta ja jännite samoin resistanssi oli tuttua jo ennen kuin fysiikassa sitä käsittelimme.

Mitä muuttaisimme?

Joiden laskujen tekeminen (resistanssi) oli ehkä hieman liian vaativaa joillekin oppilaille. Pitäisi huomioida paremmin matematiikan aihepiirien käsittely samaan aikaan fysiikan kanssa (jakolasku).

SELAA MUITA OPPIMISKOKONAISUUKSIA