OPPIMISKOKONAISUUS

Valoa pimeyteen

Aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

STEAM-haasteessa, Valoa pimeyteen, oppilaat etsivät ratkaisuja, miten valoa saadaan auringon korvaajaksi talven pimeimpiin kuukausiin. Projektissa rakennetaan puhelimen laturista tai tietokoneen kyljestä USB-johdon avulla virtaa saava led-valaisin. Kotelon suunnittelussa voi lähtökohtana olla joko kierrätysmateriaalien hyödyntäminen tai skandinaaviselle muotoilulle ominainen puu. Osana projektia voidaan tutustua myös alueen sähkön tuottamiseen asiantuntijavierailijan/vierailun merkeissä.
Lisää tietoa steam-haasteesta on löydettävissä osoitteesta: https://rajakylatekno.wordpress.com/opettajan-materiaalipankki/rajakylatekno-steam/

Esimerkkitoteutuksia on luettavissa samalta sivustolta:
https://rajakylatekno.wordpress.com/2020/04/29/tuotemuotoilulla-valoa-ja-tunnelmaa-pimeyden-keskelle/ https://rajakylatekno.wordpress.com/2017/12/14/valoa-pimeyden-keskelle-led-valaisin-kierratysmateriaaleista/

Luokka-asteet

3 ja 4

Oppiainesisällöt

Ympäristöoppi: Sähköopin teoriaa (avoin ja suljettu virtapiiri, led, vastus, virtalähde) raaka-aineet ja materiaalit, tuotteen elinkaareen tutustuminen, kierrätys ja kestävä kehitys
Matematiikka: vastuksen suuruuden laskeminen
Kuvataide: ideointi, suunnittelu ja tekninen piirtäminen
Käsityö: valaisimen rakentaminen
Yrittäjyyskasvatus: yritysten toimintaperiaatteisiin ja valmistusprosessiin tutustuminen, logon/liikemerkin suunnittelu omalle valaisimelle, esillepano, tuotesuunnittelun asiantuntijan vierailu
Äidinkieli: raportointi, valaisinmainos

Taitotavoitteet

Tavoitteena on selvittää johonkin todelliseen elämäntilanteeseen liittyvä haaste (sähköllä toimiva valaisin), johon suunnittelun, rakentamisen, teknologian ja luonnontieteen avulla pyritään löytämään ratkaisuja perus askartelu- ja käsityövälinein sekä kehittämällä ratkaisuja prototyyppitasolta eteenpäin.

Ongelmanratkaisutaidot ja tiedon rakentaminen, itsenäinen ja yhdessä tekeminen, arjen taidot, monilukutaito, yrittäjyys, kestävä tulevaisuus ja osallisuus.

Arviointi

Itsearviointi (Qridi-arviointityökalu): ideointi ja suunnittelu, omatoimisuus ja aktiivisuus, työskentelyn laatu, turvallisuus, lopputulos
Opettajan suorittama arviointi ja jatkuva kannustava palaute.

Työtavat

Käsityön suunnitteluprosessin mukainen työskentely.
Teknisten työvälineiden ja -laitteiden tarkoituksenmukainen käyttö: komponenttien juottaminen, puun ja muovin työstö.

Materiaalit ja laitteet

Elektroniikan komponentit, kierrätysmateriaalit / puu & kirkas akryylilevy
Teknisen työn työvälineet ja -laitteet

Onnistumiset

Projekti on hyvin monialainen ja sitoo eri oppiaineita sekä laaja-alaisen osaamisen sisältöjä kokonaisuudeksi pitkäksi aikaa. Työ on aiheena oppilaita innostava ja motivoiva, joka myös haastaa heitä kehittymään niin tiedollisesti kuin taidollisestikin.

Mitä muuttaisimme?

SELAA MUITA OPPIMISKOKONAISUUKSIA