ToolCamp – Oulun suurin STEAM-tapahtuma

ToolCamp haastaa oululaiset lapset ja nuoret ratkaisemaan ajankohtaisia haasteita. #toolcampoulu @steaminoulu

ToolCamp on vuosittainen kekseliäisyyttä, luovuutta ja yhteistyötä juhlistava kokonaisuus. Sen aikana eri-ikäiset lapset ja nuoret työskentelevät haasteiden parissa ja ideoivat ratkaisuja niihin.

ToolCamp on kokonaisuus, joka muodostuu työskentelystä päiväkodilla tai koululla ja ToolCamp-päivästä. Lapset ja nuoret työskentelevät ryhmissä ensiksi omissa yksiköissään ja niistä valitaan edustajat ToolCamp-päivään. Päivän aikana ryhmät esittelevät luovat ja vastuulliset ratkaisunsa yleisölle ja tuomaristolle.

Kokonaisuus huipentuu ToolCamp-päivään, joka järjestetään Yliopistolla Saalastinsalissa 14.2.2023. klo 9-15.

ToolCampin järjestävät yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun STEAM-verkosto ja Oulun yliopisto.

ToolCamp-päivä 14.2.2023

ToolCamp-päivässä yksiköiltä valitut ryhmät esittelevät töitään messupisteillä ja lyhyillä esityksillä. Päivän aikana on ohjelmaa myös opettajille.

Päivän juontajana toimii Eelis Saurio. Hän on oululainen muusikko, laulaja ja lauluntekijä jonka on nähty myös viihtyvän teatterilavoilla.

Missä: Oulun yliopisto, Saalastinsali
Milloin: 14.2.2023 klo 9:30–15:00

Tervetuloa tutustumaan ja juhlistamaan lasten ja nuorten luovuutta ja kekseliäisyyttä!

ToolCamp-päivän ohjelma

8.30-9.30 Tapahtuma-alueen pystytys 

9.30 Tapahtuman avajaiset 

9.45 Ryhmien hissipuheet 

10.30 Työpajoja alakoululaisille, lounas vaka ja yläkoulu 

11.15 Tuomarit kiertävät, työpajoja opettajille 

12.00 Työpajoja vaka ja yläkoulu, lounas alakoulu 

12.45 Tuomarit kiertävät, työpajoja opettajille 

13.30 Tuomarikokous, tauko oppilailla 

14.00 Palkintojen jako 

14.30 Loppujuonto ja kiitokset 

Tapahtuman purku 

Turvallista kotimatkaa! 

Kenelle ToolCamp on?

 • ToolCamp on avoin kaikille oululaisille 0.-9 luokkien lapsille ja nuorille sekä toisen asteen opiskelijoille.
 • Haasteita ratkotaan 3-5 hengen ryhmissä.
 • Kokonaisuus sopii kaikenlaisille lapsille ja nuorille, yhdistelee eri oppi-aineita ja opetusmenetelmiä.
 • Päätapahtumaan voi osallistua vieraana.

Suunnitteluhaasteet

Voitte valita yksiköllenne/ryhmällenne yhden tai useamman haasteen ratkaistavaksi. Jokainen ryhmä kehittää ratkaisun yhteen haasteeseen.

Haaste 1: Rauha

Suunnitelkaa ratkaisu rauhanomaisen toimintakulttuurin edistämiseksi omassa ryhmässä, yksikössä, Oulussa, Suomessa tai laajemmin maailmassa.

Haaste 2: Luonto

Suunnitelkaa ratkaisu luontosuhteen kehittämiseen ja/tai luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Käsitteinä voi olla esimerkiksi kiertotalous, ilmastonmuutos tai luontokasvatus.

Haaste 3: Energia

Suunnitelkaa ratkaisu energia-käsitteen näkyväksi tekemiseen (miltä energia näyttää?) ja sen kautta energian säästämiseen tai kestävään tuottamiseen. Ratkaisu voi liittyä yksilöiden omaan toimintaan, laajemmin omaan yhteisöön, kaupungin tasolle, valtakunnan tasolle tai maailmanlaajuisesti.

Kaikissa haasteissa ratkaisu voi olla lelu, peli, leikki, robotti, rakennelma, taideteos, keksintö tai innovaatio

Kilpailukategoriat ja -kriteerit

ToolCamp-päivässä tuomaristo tutustuu ryhmien tekemiseen, tuotoksiin ja esityksiin. Tuomaristo palkitsee töitä eri kategorioissa, joiden kriteerit on esiteltynä alla. Eri kategorioissa on omat sarjat päiväkodin, alakoulun ja yläkoulun ryhmille.

Yhteistyö

Yhteisvastuu​

 • Osallistujilla on yhteisvastuu suunnitteluhaasteesta. ​
 • Osallistujat tekevät päätöksiä sisällöstä, prosessista ja ratkaisusta yhdessä. ​

Roolitus​

 • Osallistujat ovat riippuvaisia ​​toistensa panoksesta suunnitteluhaasteen ratkaisemisessa (jokaisella ryhmässä on erityinen rooli). ​

Yhteistyön dokumentointi​

 • Osallistujat kertovat yhteistyöstään perusteellisesti​
 • Osallistujat dokumentoivat yhteistyönsä (esim. kuvat, video, mallit).
 • Osallistujat kuvaavat onnistumisia, haasteita, valintoja/ kieltäytymisiä ja eri roolejaan yhteistyössä.
 • Jokainen ryhmässä osaa vastata kysymyksiin, jotka liittyvät ryhmän työhön, sisältöön, prosessiin ja ratkaisuun.

Vastuullisuus

Elinkaari​

 • Osallistujien suunnittelema tuote tai palvelu on mahdollisimman pitkäikäinen ja kestää hyvin aikaa.
 • Kaikki materiaali on mahdollisimman hyvin kierrätettävää tai se on jo valmiiksi suunniteltu niin että kierrätysmateriaalia hyödynnetään mahdollisimman paljon. ​

Ekologisuus​

 • Osallistujien suunnittelemassa tuotteessa tuhlataan mahdollisimman vähän luonnonvaroja ja se on ympäristöystävällinen​
 • Osallistujat kuvailevat ja perustelevat materiaalin valinnan ratkaisussaan ​

Eettisyys​

 • Osallistujien suunnittelema tuote tai palvelu ottaa mahdollisimman hyvin huomioon kaikki käyttäjä- ja erityisryhmät.

Teknologian soveltaminen

Teknologian käyttö tiedon haun ja dokumentoinnin tukena ​

 • Osallistujat käyttävät tietotekniikkaa prosessinsa aikana – esim. kun osallistujat tekevät omia kenttätutkimuksiaan ja rakentavat tietoa​.

Yhteistyö teknologian avulla​

 • Osallistujat työskentelevät yhdessä myös digitaalisesti ja esittelevät tietonsa ja mallinnuksensa myös teknologian avulla​.

Digitaalinen suunnittelu ja valmistus​

 • Osallistujat käyttävät digitaalista suunnittelua ja valmistamista ratkaisunsa valmistamiseen.
 • Osallistujien ratkaisussa on digitaalisesti toteutettuja osa-alueita​.

Ongelmanratkaisu ja innovatiivisuus

Ratkaisun kuvaus ja sen perustelut​

 • Osallistujien ratkaisu on innovatiivinen.
 • Osallistujien ratkaisu on toteutettavissa tosielämässä.
 • Osallistujat osaavat perustella ja kertoa, miten he ovat tulleet ratkaisuunsa.​

Kohderyhmän käyttö​

 • Osallistujat testaavat ratkaisua valitsemallaan kohderyhmällä. ​
 • Osallistujat parantavat ratkaisuaan kohderyhmän antaman vastauksen perusteella .
 • Osallistujat osaavat perustella ratkaisun soveltamisen ja sen merkityksen valitsemalle kohderyhmälle​.
 • Osallistujat käyttävät tiedon, jonka ovat saaneet kenttätutkimusten kautta, suunnitteluhaasteensa ratkaisun kehittämiseen.

Viestintä ja visuaalisuus

Prosessin kuvaus​

 • Osallistujat kuvaavat prosessiaan suunnitteluhaasteen, kenttätutkimuksen, ideoiden luomisen ja ratkaisun kautta, jotta yhteys tulee selväksi.
 • Osallistujat kuvaavat, mitä he ovat oppineet prosessissa ja mitä oppimastaan he voivat hyödyntää tulevissa suunnitteluhaasteissa.

Dokumentoinnin ymmärrettävyys​

 • Osallistujien viestintä on selkeää​.
 • Osallistujien tekemässä dokumentoinnissa ja ratkaisussa on mietitty visuaalisuutta​.
 • Osallistujien esityksestä näkee, että heidän työskentelynsä on edennyt suunnitteluprosessin vaiheiden mukaan.​

Taistelija

 • Osallistujat osoittavat suurta sitoutumista ja motivaatiota prosessiinsa ja ratkaisuunsa​.
 • Osallistujat jatkavat työtä, vaikka kohtaavat suuria vastoinkäymisiä.
 • Osallistujat löytävät omaperäisiä ja erilaisia ​​ratkaisuja suunnitteluhaasteeseensa.

Ota yhteyttä

Paula Vorne
paula.vorne(a)ouka.fi

Maikki Manninen
maikki.manninen(a)ouka.fi