Oppiminen

STEAM-oppimiskokonaisuuksissa edetään suunnitteluympyrän mukaisesti. Keskeisessä roolissa on oppijoiden osallisuus koko prosessin ajan. Kokonaisuuksien sisällöt perustuvat opetussuunnitelmaan. Prosessien laajuus vaihtelee aiheesta riippuen.

STEAM-oppimis­kokonaisuudet

Aloittelija

Aloittelijan opintokokonaisuudet ja tehtävät sopivat kaikille. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Aloittelijan tehtävistä on hyvä aloittaa ja edetä taiturin ja supertaiturin tehtäviin.

Taituri

Taituri osaa yhdistellä STEAM -osa-alueita (esimerkiksi koodaamista ja askartelua) ja eri oppiaineiden tietoja toisiinsa. Taituri-tehtävät ovat edistyneimmille oppilaille.

Supertaituri

Supertaituri osaa valita toteutustavoista sopivimmat ja käyttää teknologiaa tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa etsiä tietoa ja suunnitella tehtävää yhdistäen eri oppiaineiden tietoja toisiinsa.