esi- ja alkuopetuksen oppimis­kokonaisuudet

Aloittelijan oppimiskokonaisuudet ja tehtävät sopivat kaikille. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Aloittelijan tehtävistä on hyvä aloittaa ja edetä taiturin ja supertaiturin tehtäviin.

”Color Monster -käsityöprojekti”

Kaksivuotisen esiopetuksen ryhmä on opiskellut tunnetaitoja Color Monster –hahmojen kautta. Lapset valitsivat haluamansa Color Monster –tunteen, ja aloittivat projektin piirtämällä oman suunnitelmansa. Käsityöprojektiin kuului leikkaamista, langan pujottamista neulan silmään, solmun tekemistä, kahta erilaista pistoa, pehmolelun täyttäminen, kodiksi askarrellun pahvilaatikon maalaaminen sekä huonekalujen ja väliseinien rakentaminen.

Lue lisää

”Minitalo”

Valmistetaan 3-4 hengenryhmissä pienoismalli talosta.

Lue lisää

”Oulun minun kotikaupunkini nähtävyydet”

Oppilaat tutustuivat aluksi Suomen ja kotiseudun karttaan. Etsimme löytämistämme kaupungeista nähtävyyksiä. Samalla mietimme yhdessä ryhmänä mitä nähtävyys tarkoittaa ja mistä sellaisen tunnistaa.

Lue lisää

”Paras paikka oppia -suunnitteluprojeki”

Suunnitellaan pareittain / ryhmässä koululle pieni oppimisnurkka tai –paikka.

Lue lisää

”Robottipeli”

Tavoitteena oli vastata kysymykseen ' mitä sähkö on ja miten sen voi tehdä näkyväksi'.

Lue lisää

”Runosta projektiksi, Ankkalammessa -Kirsi Kunnas”

Tänä vuonna vietetään Kirsi Kunnaksen 100 -juhlavuotta. Olemme Heikinharjun Luontokodolla koonneet teemaan liittyen ideoita sekä tuottaneet materiaalia, miten runosta saadaan tehtyä projektin muodossa laaja-alainen kokopäiväpedagoginen kokonaisuus. Keskeisenä menetelmänä projektissa on sanataide ja sanataiteen ympärille on rakennettu STEAM -projekti.

Lue lisää

”Sukellus satujen maailmaan”

Projekti kesti 3 viikkoa ja noin 20 tuntia. Siinä yhdistyivät sekä MOK että STEAM. Aluksi tutustuimme perinteisiin ns. klassikkosatuihin niitä lukemassa yhdessä lukuvaarin kanssa. Tämän jälkeen työskentelimme erilaisilla työskentelypisteillä. Teimme Bee Bot-lattiaroboteilla satuihin ja satuhahmoihin liittyviä tehtäviä toimintamatoilla. Oppilaat suunnittelivat ja keksivät pienissä ryhmissä omia satuhahmoja sekä sadun juonen. Ryhmien sadut kirjoitettiin muistiin sadutuksen työtavoilla eli aikuinen kirjoitti sadut oppilaiden kertoman perusteella. Näin saimme ryhmille käsikirjoitukset. Yhdellä toimintapisteellä oppilaat tekivät klassikkosatuihin liittyviä kirjoitus- ja lukemistehtäviä. Oppilaat askartelivat ryhmissä paperileiketyönä erilaisia materiaaleja käyttäen sekä satuhahmot että tapahtumapaikkojen taustat. Harjoittelimme pienissä ryhmissä Stop motion -animaatiosovelluksen käyttöä ja äänittämistä sillä. Tämän jälkeen oppilaat kuvasivat animaatiot omien satujensa pohjalta käsikirjoitusta ja satuhahmoja sekä taustoja hyödyntäen. Kokonaisuus huipentui animaatioiden ensi-iltaan, jossa kaikki animaatiot katsottiin yhdessä valkokankaalta.

Lue lisää

”Supersankarit”

”Keitä ne on ne sankarit, jotka tosi paikan tullen pelkäävät?” Tehtävänä oli ideoida, suunnitella ja luoda parin kanssa oma supersankari. Supersankarit-projektissa harjoiteltiin suunnittelemista, rakentelua ja parityöskentelyä. Lisäksi tutustuttiin erilaisiin luonteenvahvuuksiin, opeteltiin tunne- ja turvataitoja Oulun turvataitomateriaalin mukaan, ensiaputaitoja sekä erilaisten tekstilajien kirjoittamista.

Lue lisää

Arjen apuri -robotti

Mikä mättää? Onko sulla ongelma? Onko arjessasi jokin ongelma, haaste tai pulma, mihin kaipaisit parannusta?

Lue lisää

Avaruusseikkailu – toiminnallinen ilmiölähtöinen työpajaseikkailu

Lapset tutustuvat avaruuteen liittyviin ilmiöihin monialaisesti eri oppiaineita hyödyntäen.

Lue lisää

BEEBOT-KAUPUNKI

Projektin tavoitteena oli suunnitella Beebot-kaupunki. Lapset ideoivat, suunnittelivat ja rakensivat ryhmässä Beebot-kaupungin. He pohtivat millaisia asioita rakennettuun ja rakentamattomaan kaupunkiympäristöön kuului (mm. rakennuksia, kulkuvälineitä, kylttejä, puita ja pensaita). Kaupungin ideoinnissa kiinnitettiin huomiota kierrätysmateriaalien käyttöön. Käytiin tutustumassa varhaiskasvatusyksikön lähiympäristöön ja retken aikana kerättiin lähimetsästä materiaalia kaupungin rakentamiseen. Kaupunki rakennettiin ryhmä / parityöskentelynä Beebot-alustan päälle.

Lue lisää

Geometrisiin kuvioihin tutustuminen

Harjoittelimme ekaluokkalaisten kanssa tunnistamaan erilaisia geometrisia tasokuvioita, sekä luomaan uusia muotoja niiden avulla.

Lue lisää

Greenscreen harjoitus – ”Matkakertomus” (AI, KU, TVT)

Oppilaat tuovat kouluun oman pehmolelunsa ja äidinkielen vihkoihin ideoidaan tarina, joka alkaa esim. ”Eräänä päivänä kuulin huoneestani omituista rapinaa."

Lue lisää

Kaupunkiprojekti

Kaupunkiprojekti on oppimiskokonaisuus, jota voidaan soveltaa hyvin vapaasti eri luokka-asteilla ja eri taitotasoilla.

Lue lisää

Kestävä kehitys: Kodin ja koulun ekotekoja

Tutkitaan ja keksitään konkreettisia keinoja, joilla voimme säästää energiaa kotona ja koulussa.

Lue lisää

Kestävä kehitys: Ruuan matka lautaselle

Mistä ruoka tulee? Tarkastele mistä ruoka tulee esim. puuro, maito, nakki, pinaattilettu. Selvitetään ruuan tuotantoketju.

Lue lisää

KOODAAMISEN JÄLJILLÄ

Tehtävänä oli ensin etsiä ja tutkia huoneesta löytyviä eläinten jälkiä. Jälkien vieressä oli arvoitus helpottamassa tunnistamista ja QR-koodin takaa löytyi eläimestä lisätietoa ja video. Tämän jälkeen lapset saivat yksin tai parin kanssa suunnitella oman mielikuvitus metsän eläimensä paperille luonnostelemalla. Omia metsän eläimiä sai lähteä toteuttamaan muovailemalla, sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaalia. Eläimet nimettiin ja lapset saivat kertoa eläimistä asioita kuten, mitä ne syövät, minkä kokoisia ne ovat, millainen jalanjälki sillä on, missä se asuu, miten se talvehtii yms. Ulkona koodaaminen toteutettiin kaverin kanssa yhteistyössä: toinen oli robotti ja toinen ohjasi robottia ruudukolla eläinten luota oikeiden jälkien luokse.

Lue lisää

TULIVUORI-PROJEKTI

Lapset ideoivat ja rakensivat pienryhmissä (3–4 lasta) tulivuoren erilaisia materiaaleja hyödyntäen, sekä toteuttivat tulivuoren purkauksen (tiedetutkimus). Tulivuori-projekti on laaja-alainen oppimiskokonaisuus, jota voidaan soveltaa eri ikä- ja taitotasoilla. Tulivuoren toteuttaminen voi olla osana laajempaa projektia tai yksittäinen projekti, joka voidaan toteuttaa sisällä tai ulkona esim. luonnonmateriaaleja hyödyntäen: lumi, hiekka jne.

Lue lisää

Tähkäpään pako

Kirjallisuuteen liittyvä jakso, jossa kirjoitetaan uudelleen Tähkäpää-sadun ratkaisu. Lasten tehtävänä on luoda ja rakentaa pakokeino tornista.

Lue lisää

Unelmien rimppa

Oppilaat suunnittelivat ja rakensivat pääasiassa kierrrätysmateriaalista suunnitelmansa pohjalta Unelmien välitunti -telineen/-tilan.

Lue lisää

Ystävysten mäenlasku

Kokonaisuus on osa Ystävien aapisen ystävysten talvea. Papu, Ulla ja Aamos laskevat talvella mäkeä. Mäen laskemista varten he tarvitsevat kelkat.

Lue lisää