Oppimis­kokonaisuus

”robottipeli”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Tavoitteena oli vastata kysymykseen ’ mitä sähkö on ja miten sen voi tehdä näkyväksi’. Tutuistuimme agensa 2030 tavoitteisiin sekä sen pohjalta sähkön tuotantomuotoihin. Lapset tekivät ideapaperit sähköstä, muistamiensa asioiden ja ennakkotietojen pohjalta. Tämän jälkeen aloimme miettimään mitä lapset haluavat tehdä ja miten. Loppuratkaisuna oli tehdä lautapeli. Tämän jälkeen lapset toteuttivat pelin, käyttämällä kierrätysmateriaalia ja oivaltaen erilaisia askartelumateriaaleja. Lapset suunnittelivat pelille myös säännöt, tehtäväkortit ja taustatarinan. Tehtävät oli jaettu lasten osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

Luokka-asteet

5.-6.vuotiaat

Oppiainesisällöt

Vastaa monipuolisesti varhaiskasvatuksen laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin.

Taitotavoitteet

Vuorovaikutustaidot ja erityisesti tiimityöskentely, matemaattinen ajattelu, ongelmanratkaisu, luova-ajattelu, kerronnan taidot, digitaalinen työskentely

Arviointi

Lapset suorittivat itsearviointia läpi työskentelyn. Lisäksi lopputuotosta kokeiltiin yhdessä sekä erilliselle koeryhmälle, missä arvioitiin pelin toimivuutta.

Työtavat

Pari- ja ryhmätyöskentely. Piirtäminen, askarteleminen, kirjoittaminen (käsin ja tietokoneella), luova ajatteluprosessi

Materiaalit ja laitteet

Askartelu ja kierrätysmateriaalit

Onnistumiset

Ryhmätyöskentely ja parityöskentely. Luovuus sekä prosessiajattelu.

Mitä muuttaisimme?

Emme mitään. Työstä tuli lasten näköinen ja he olivat siitä hyvin ylpeitä.