STEAM OULUSSA

STEAM in Oulu on yhteisö, joka edistää luovuutta ja uteliaisuutta etsiessään ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin taiteen, median, tieteen ja teknologian risteyksessä.

Yhteisön rungon muodostavat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion yksiköt, jotka tekevät yhteistyötä monien eri alojen ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on kehittää STEAM-oppimista. Toimintaa kehitetään yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. STEAM on lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics.

STEAM in Oulu on saanut alkunsa innovatiivisesta oululaisesta koulu- ja opettajayhteisöstä, joka aloitti kehittämisen vuonna 2018. Tällä hetkellä verkostossa on mukana jo yli 30 STEAM-koulua ja -yksikköä. 

Oulun STEAM-toimintaa on kehittämässä eteenpäin kaupungin sisäiset toimijat, kuten Museo- ja tiedekeskus Luuppi, Oulun kaupunginkirjasto, Oulu2026-hanke ja Oulun kulttuuripalvelut. Kehittämistyössä ovat aktiivisesti mukana Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja OSAO. Verkostossa on mukana myös paikallisia yrityksiä, jotka näkevät toiminnan tärkeänä.

STEAM opetuksessa

Oulun STEAM-opinpolun kehittäminen käynnistyi Opetushallituksen myöntämän hankerahoituksen myötä myötä vuonna 2018. Kuusi koulua ja yliopiston FabLab yhdistivät voimansa ja loi peruskoulun STEAM-opinpolun. Opinpolun oppimiskokonaisuudet ovat Oulun kouluissa testattuja ja kaikkien käytettävissä.

STEAM-pedagogiikka käyttää tekniikkaa, luonnontieteitä ja taidetta lähestymistapoina oppilaiden itseohjautuvuuden, vuorovaikutustaitojen ja kriittisen ajattelun opettamiseen. Tavoitteena on kasvattaa sinnikkäitä, vastuuntuntoisia, yhteistyökykyisiä ja rohkeita ongelmanratkaisijoita.

Opetuksessa STEAM tarkoittaa oppiaineryhmien ja teknologian yhdistämistä laajoiksi oppimiskokonaisuuksiksi. Oppilaat ovat mukana niiden rakentamisessa ja opettajien keskeinen yhteistyö on tärkeää. STEAM-opetus onnistuu parhaiten, kun se on osa koulun opetussuunnitelmatyötä. STEAM-opintokokonaisuudet voivat pitää sisällään mitä tahansa oppiaineita.

STEAM on oppilaslähtöistä, kokeilevaa ja yhteisöllistä oppimista, jonka avulla koulun toimintakulttuuria parannetaan yhdessä tekemisen ja oppimisen näkökulmasta. Jokainen koulu luo omat STEAM-käytänteensä, mutta mikään koulu ei ole yksin.

Käsikirja STEAMin maailmaan

Käsikirja STEAMin maailmaan käy kattavasti läpi STEAM in Oulua painopistealueista käynnistämiseen, prosessiin ja tilaratkaisuihin.

Käsikirja on tarkoitettu eri alojen ammattilaisten ja erityisesti kasvatusalan käyttöön tukemaan jokapäiväistä STEAM-toimintaa eri yksiköissä.

Oulun STEAM-yksiköt

Oulun STEAM-verkostossa on jo yli 30 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion yksikköä. Verkostossa mukana olevat yksiköt ja niiden esittelyt ovat alla kouluasteen mukaan aakkosjärjestyksessä. 

 • Heikinharjun Luontokoto
 • Intoa ja iloa Oivaltamosta

Alakoulut

 • Alakylän koulu
 • Aseman koulu
 • Hintan koulu
 • Huttukylän koulu
 • Hönttämäen koulu
 • Kiiminkijoen koulu
 • Kiviniemen koulu
 • Knuutilankankaan koulu
 • Lintulammen koulu
 • Merikosken koulu, Merituuli-yksikkö
 • Oulunlahden koulu
 • Oulujoen koulu
 • Oulunsalon Kirkonkylän koulu
 • Paulaharjun koulu
 • Takkurannan koulu
 • Teuvo Pakkalan koulu

Yläkoulut

 • Laanilan koulu

Yhtenäiskoulut

 • Haukiputaan koulu
 • Jäälin koulu
 • Kaakkurin koulu
 • Kaukovainion koulu
 • Kellon koulu
 • Länsituulen koulu
 • Maikkulan koulu
 • Myllytullin koulu
 • Pateniemen koulu
 • Pöllönkankaan koulu
 • Rajakylän koulu
 • Tiernan koulu
 • Yli-Iin koulu
 • Ylikiimingin koulu
 • Laanilan lukio

Makerspace -tilat

Oulussa on monipuolisia STEAM-oppimiseen tarkoitettuja tiloja, joita kutsutaan Makerspace -tiloiksi. Tiloissa on yleensä käytössä 3D-tulostimia, vinyyli- ja laserleikkureita ja elektroniikkatyökaluja.

Makerspace-tilojen toimintakulttuuriin kuuluu yhdessä opettelu sekä välineistön, taitojen ja projektien jakaminen. Tiloilla on monia rinnakkaisia nimiä kuten Fab lab ja yleisnimitys makerspace.

Oulussa Makerspace-tiloja on seuraavissa kouluissa:

 • Hintan koulu, Koklaamo
 • Oulujoen koulu, Ähräämö
 • Rajakylän koulu, Maker-tila
 • Vesalan koulu, Tuunaamo
 • Yli-Iin yhtenäiskoulu, Värkkäämö
 • Myllytullin koulu, Mylläämö
 • Pateniemen koulun Makerspace

STEAM KAUPUNGINKIRJASTOSSA

Oulun kaupunginkirjasto on mukana Oulun STEAM-verkostossa. Tiedonhaun taidot sekä esimerkiksi tiedon luotettavuuden arviointitaidot kehittyvät STEAM-projektien yhteydessä. Oulun kaupunginkirjasto tarjoaa Oulun kouluille useita eri verkko-oppimiskokonaisuuksia kirjastonkäyttötaitoihin, tiedonhakuun ja tiedon luotettavuuden arviointiin. STEAM-projektin aiheet voidaan huomioida myös kirjaston järjestämissä tiedonhaun opetuksissa. Voit myös pyytää kirjastosta aineistopaketteja STEAM-projekteihin. Pääkirjaston Digiverstas puolestaan tuo STEAM-toiminnan laajan yleisön ulottuville.

Oulun pääkirjaston tiloissa sijaitsevassa Digiverstaassa asiakkaat pääsevät tutustumaan uuteen teknologiaan ja digitaaliseen pienvalmistamiseen kirjaston digitalkkareiden opastuksella. Digiverstaan työpisteissä asiakas voi tehdä luovia projekteja, esimerkiksi suunnitella mediatyöasemalla digitaalisen kuvan, jonka voi sitten painaa t-paitaan vinyylileikkurin ja lämpöprässin avulla.

Lue lisää Digiverstaan verkkosivuilta.

Oulun kaupunginkirjasto tarjoaa Oulun alakoulujen käyttöön verkko-oppimiskokonaisuuksia. Tutustu oppilaiden kanssa kirjaston palveluihin, harjoittele tiedonhakua ja opi erilaisista aineistoista.

Kirjastoreitti-sivuilta kohdasta Tiedonhankinnan taidot, löytyy kolme erilaista materiaalia koulujen käyttöön:

 • 1.-2. luokkien Taitava kirjastokettu
 • 3.-4. luokkien Kirjastomestari tutkimusretkellä
 • 5.-6. luokkien Tiedonhaun taitaja

Erityisesti verkkotiedonhakuun keskittyvä oppimiskokonaisuus:

 • 4.-6. luokkien Verkkolehdentekijät

Kaikki oppimiskokonaisuudet löytyvät Kirjastoreitti-sivujen lisäksi myös Oulun koulujen käytössä olevasta Qridi-oppimisympäristöstä.

Tutustu oppimiskokonaisuuksiin Kirjastoreitin sivuilta tästä.

Eväitä opiskeluun – tiedonhankinnan opas on Oulun kaupunginkirjaston ylläpitämä verkkosivusto, joka on laaja tietopaketti onnistuneiden opintojen tueksi. Sivustolta löytyy tietoa esimerkiksi Googlen edistyneestä käytöstä, käänteisestä kuvahausta, lähdeluettelon tekemisestä, tiedon luotettavuuden arvioinnista sekä tekijänoikeuksista. Materiaali sopii käytettäväksi eri kouluasteilla, mutta etenkin yläkoulussa ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Sivustolta löytyy myös oppimiskokonaisuus yläkouluun: Valopäät verkossa. Lukion oppimiskokonaisuus on nimeltään Lähteeks – Tiedon opaskartta opiskelijoille.

Lue lisää Eväitä opiskeluun -sivuston oppimiskokonaisuuksista. Yläkoulun oppimiskokonaisuus löytyy myös Qridistä.