STEAM in Oulu blogi

Kiiminkijoen päiväkodin ja Kiimingin kirjaston STEAM-yhteistyö

Kiiminkijoen päiväkodin ja Kiimingin kirjaston STEAM- yhteistyö alkoi syksyllä 2022.  STEAM tulee sanoista science (tiede), technology (teknologia), engineering (insinööritaidot), art (taide ja kirjallisuus) ja math (matematiikka). Kirjallisuusosuus voi olla STEAMissa esim. monilukutaitoa, sanataidekokemuksia, tiedonhakua tai laitteisiin tutustumista.  STEAM on lasta osallistavaa pedagogista ja projektinomaista toimintaa, jossa huomioidaan lapsen onnistumisen kokemukset ja oivallukset. Oppimisen välineinä STEAMissä käytetään usein digitaalista välineistöä. Kiiminkijoen päiväkodissa

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen STEAM-terveiset

Kevät on rullannut hurjaa vauhtia eteenpäin. Oulun kaupungin STEAM-pedagogiikan kehittämishanke, Intoa ja iloa Oivaltamosta, lähenee loppuaan. Hankkeen vauhdin hiipuessa on STEAM-pedagogiikka puolestaan lisännyt vauhtiaan varhaiskasvatuksen yksiköissä. Hankkeen neljä pilotointipäiväkotia ovat toteuttanut kevään aikana lapsiryhmissään STEAM-projekteja ja ottaneet Oivaltamo-ympäristöjään aktiivisesti käyttöön. Toukokuun koittaessa yksiköissä juhlistettiin kulunutta lukuvuotta ja yksikön STEAM-matkaa järjestämällä projektiesittelyjä sekä erilaista ohjelmaa lapsille sekä huoltajille. Yksiköiden toteuttamia oppimiskokonaisuuksia

Lue lisää

MITÄ STEAM-PEDAGOGIIKKA OIKEIN ON – POHDINTAA, ÄÄNEEN AJATTELUA JA TUTKITTUA TIETOA

STEAM on jo jonkin aikaa ollut koulumaailman kuuma peruna – erityisesti meillä Oulussa, tähtäämmehän STEAM-pedagogiikan kärkeen vuoden 2026 kulttuuripääkaupungin aseman myötä. STEAMinOulu -verkosto tekee erinomaista työtä alueemme, ja koko Suomen, STEAM-pedagogiikan kehittämisessä, samoin kansallinen INNOKAS-verkosto. Ilmiönä STEAM-pedagogiikka ei ole aivan uusi; sen voidaan katsoa syntyneen Yhdysvalloissa vuonna 2007 vastauksena tarpeeseen lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta STEM-aineisiin (Perignat & Katz-Bionincontro, 2019).

Lue lisää

Jäälin monitoimitalon digipaja auki la 25.2. klo 12-15!

Jäälin monitoimitalon  digipaja on auki kulttuurilauantaina 25.2. Klo 12-15. Paikalla on mahdollista saada opastusta pajan laitteiden käyttöön ja 3D-suunnitteluun.

Lue lisää

Tervetuloa vieraaksi ToolCamp2023 tapahtumaan

ToolCamp on vuosittainen kekseliäisyyttä, luovuutta ja yhteistyötä juhlistava kokonaisuus. Sen aikana eri-ikäiset lapset ja nuoret työskentelevät haasteiden parissa ja ideoivat ratkaisuja niihin.   ToolCamp on kokonaisuus, joka muodostuu työskentelystä päiväkodilla tai koululla ja ToolCamp-päivästä. Lapset ja nuoret työskentelevät ryhmissä ensiksi omissa yksiköissään ja niistä valitaan edustajat ToolCamp-päivään. Päivän aikana ryhmät esittelevät luovat ja vastuulliset ratkaisunsa yleisölle ja tuomaristolle.   Kokonaisuus

Lue lisää