Kiiminkijoen päiväkodin ja Kiimingin kirjaston STEAM-yhteistyö

Kiiminkijoen päiväkodin ja Kiimingin kirjaston STEAM- yhteistyö alkoi syksyllä 2022.  STEAM tulee sanoista science (tiede), technology (teknologia), engineering (insinööritaidot), art (taide ja kirjallisuus) ja math (matematiikka). Kirjallisuusosuus voi olla STEAMissa esim. monilukutaitoa, sanataidekokemuksia, tiedonhakua tai laitteisiin tutustumista.  STEAM on lasta osallistavaa pedagogista ja projektinomaista toimintaa, jossa huomioidaan lapsen onnistumisen kokemukset ja oivallukset. Oppimisen välineinä STEAMissä käytetään usein digitaalista välineistöä. Kiiminkijoen päiväkodissa STEAM-toimintaa toteutetaan Tuumailutuvassa, joka on koko päiväkodin yhteinen oppimisympäristö. Tuumailutuvan teemat jatkuvat ryhmissä projekteina, joita toteutetaan sisällä ja lähimetsässä.

Kirjastoseikkailu

Aloitimme yhteistyön järjestämällä 5-6 -vuotiaille lapsille kirjastoseikkailun. Lapsia pyydettiin tuomaan kotoa pehmolelu, jolle haluaisi opettaa kirjaston laitteiden käyttöä. Pehmolelut kainalossa matkasimme kirjastoon opetustuokiolle. Henkilökunnan opastamana tutustuimme lainaus- ja palautusautomaattiin, kirjojen viivakoodeihin ja siihen, mitä ne tarkoittavat sekä kopiokoneeseen. Pehmolelut jätimme yön ajaksi kirjastoon perehtymään tarkemmin laitteisiin.  Seuraavana päivänä saimme kirjastosta kuvaterveiset pehmolelujen yöllisestä seikkailusta ja samalla pehmot palasivat oikeille omistajilleen. Lapset pääsivät saduttamalla kertomaan kuvista, mitä pehmoille oli tapahtunut yön aikana. Samalla saimme kerrata lasten kanssa kirjaston laitteiden käyttöä. Seikkailusta tehtiin kirjastolle myös näyttely, jota lapset pääsivät vanhempiensa kanssa katsomaan, ja näin saimme myös perheet osallisiksi toimintaamme.

”UuZ-kettu katsoi tietokonetta yöllä kirjastossa. Ja se luki iltasatua, pitkää kirjaa. Se valvoi tosi pitkään. Kettu hyppäsi yläparvelta alas pommilla! Se kävi myös kirjaston leikkipuistossa kiikkumassa ja laskemassa putkiliukumäestä. UuZ-kettu myös lainasi kirjoja. Se osasi käyttää lainausautomaattia. Ja se myös palautti kirjoja. Myyrän kanssa se istui ja otti valokuvia. Se myös istui prinsessa-jutuissa. Sillä oli kivvaa! ”

”Valko-eläin on tässä lainaamassa. Se lainaa Dinosaurus-kirjaa. Piti olla koodi. Ne luki siellä yhdessä iltasatua. Ne ei nukkunut ollenkaan, ne valvoi koko yön. Ne on ainakin leikkinyt ja lukenut paljon kirjoja. Valkon mielestä kirjojen lainaaminen oli kaikkein parasta kirjastoseikkailulla.”

Lasten töiden näyttely kirjastossa

Päiväkodilla olimme valinneet koko talon yhteiseksi vuoden STEAM-teemaksi ”Katse taivaalle”. Meillä oli joka kuukaudelle jokin näkökulma kyseiseen aiheeseen; pilvet ja sade, miksi taivas on sininen, matkalla avaruuteen, planeetat, tähdet ja kuu, aurinko sekä tuuli ja linnut. Kirjaston väki etsi meille aina kyseiseen kuukauden teemaan sopivaa kirjallisuutta kaiken ikäisille lapsille luettavaksi. Toukokuussa tämän kauden yhteistyö päättyi lintuaiheiseen näyttelyyn, jonne kaikki talomme lapsiryhmät olivat valmistaneet teemaan sopivaa näyttelyesineistöä. Lisäksi talon pienimmät lapset pääsivät kirjastolle toiminnalliselle satuhetkelle.

 

Kokemuksia yhteistyöstä

Päiväkodille yhteistyö kirjaston kanssa on ollut innostavaa ja sujuvaa. Aloitimme tarkoituksellisesti yhteistyön pikkuhiljaa kokeilemalla, että mikä on toimivaa. Mietimme yhteisiä suuntaviivoja toiminnalle ja teimme alustavan vuosikellon. Palavereita pidettiin sekä kirjastolla että päiväkodilla. Kirjaston hankkimat kirjapaketit ovat olleet monipuolisia ja niitä on tutkittu ja luettu ahkerasti. Kirjat ovat innoittaneet meitä myös erilaisiin sanataidetehtäviin.  

Lapsille STEAM-kirjastoseikkailu oli mukava kokemus. Lapset olivat todella kiinnostuneita kirjaston laitteista ja viivakoodeista. Seikkailusta puhuttiin myös jälkikäteen. Omien pehmojen mukanaolo seikkailussa oli lapsille merkityksellistä ja innosti lapset kertomaan monenlaisia tarinoita. STEAM-yhteistyö on lisännyt säännöllisiä kirjastossa vierailuja. 

Kirjaston näkökulmasta STEAM-yhteistyö on ollut mahtava lisä varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyöhön. Olemme päässeet vuoden aikana tiiviimmin seuraamaan eskareiden uuden oppimista.  Syksyllä järjestetyt kirjastoseikkailut olivat meidän kirjastolaisten mieleen, kun pääsimme kertomaan eskareille vähän tarkemmin kirjaston laitteiden toiminnasta. Lajitteleva automaatti taisi olla näiden vierailuiden kiinnostavin ja odotetuin kohde.  

Erityisesti kirjastolla toteutetut näyttelyt ovat tuoneet eskareiden arjen näkyville myös kirjastossa ja ne ovatkin olleet kirjaston kävijöiden keskuudessa hyvin suosittuja. STEAM-yhteistyö on näkynyt myös Oulun kaupunginkirjaston sekä Kiimingin Syketalon some-kanavilla. 

Innolla ja oivaltaen lähdemme suunnittelemaan seuraavan kauden STEAM-yhteistyötä kirjaston kanssa teemalla ”Ihmeellinen ihminen”! 

Terveisin

Kiiminkijoen päiväkodin ja Kiimingin kirjaston väki