KÄYNNISTÄ STEAM-TOIMINTA YKSIKÖSSÄSI – ME AUTAMME!

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut järjestää STEAM-koulutuksen, jonka avulla käynnistetään STEAM-toiminta eri kouluasteiden yksiköissä.

STEAM IN OULU – WEBINAARI 26.4.2023

Järjestämme koulutusta pohjustavan maksuttoman webinaarin 26.4.2023 klo 14-15. Webinaarissa kuulet STEAM in Oulu -toiminnasta. Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

STEAM on toimintakulttuuria, oppimista, pedagogiikkaaa, opettamista, ohjaamista ja tulevaisuuden taitojen kerryttämistä. Siinä yhdistetään oppimisen alueita ja oppiaineita laajoiksi kokonaisuuksiksi.

STEAM-pedagogiikka käyttää tekniikkaa, luonnontieteitä ja taidetta lähestymistapoina oppilaiden itseohjautuvuuden, vuorovaikutustaitojen ja kriittisen ajattelun opettamiseen. Tavoitteena on kasvattaa sinnikkäitä, vastuuntuntoisia, yhteistyökykyisiä ja rohkeita ongelmanratkaisijoita.

Oulussa STEAM-toimintaa on tehty jo vuosien ajan. Nyt haluamme auttaa muita käynnistämään ja kehittämään toimintaa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ, RAKENNE

Koulutuksen tavoitteena on antaa eväitä yksiköiden STEAM-toiminnan käynnistämiseen. Pyrimme auttamaan sekä pedagogiikan kehittämisessä että laitteiston, välineistön ja alustojen haltuunotossa.

Koulutus rakentuu aktiivisen ja osallistavan oppimisen ympärille. Koulutus yhdistää uusien konseptien esittelyn käytännön soveltamiseen.

Koulutuskokonaisuuden teemat:

STEAM-pedagogiikka ja välineet

Ensimmäisen kahden koulutustuokion aikana käydään läpi Oulussa kehitettyä STEAM-käsikirjaa, josta löytyvät STEAM-opinpolun malli, STEAM-prosessin sisältö ja käytännön toteutus sekä Makerspace-tilan suunnittelu ja rakentaminen. Lisäksi tutustutaan STEAM-toiminnassa käytettävään välineistöön sekä niiden pedagogiseen hyödyntämiseen.

STEAM ja OPS

Koulutuksen kahdessa seuraavassa tapaamisessa pureudutaan siihen, miten STEAM-opetusta suunnitellaan ja toteutetaan OPS-lähtöisesti, tutustutaan käytännön esimerkkien kautta monialaisten oppimiskokonaisuuksien tai muiden STEAM-kokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen sekä laaja-alaisen osaamisen taitojen rooliin STEAM-pedagogiikassa.

Johtaminen ja resurssit

Kahdessa viimeisessä yhteisessä tuokiossa käydään STEAM-käsikirjan ja käytännön esimerkkien avulla läpi sitä, miten omaa yksikköä kokonaisuutena voidaan ohjata STEAMin avulla kohti kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta. Tapaamisten aikana keskustellaan tiimirakenteesta, yhteisopettajuuden erilaisista ratkaisuista, koulun mahdollisuuksista resurssoida tukea koko henkilökunnalle sekä lisätä oppilaiden osallisuutta arjen toiminnan tueksi.

Yksikkökohtaiset sparraukset täydentävät koulutuksen

Yksikkökohtaisissa sparrauksissa saatte yksilöllistä tukea oman STEAM-polkunne alkuun saamiseksi. Niissä käsitellään yksikkönne vahvuuksia ja mikä rooli niillä on STEAM-toiminnan aloittamisessa. Jokaisen yhteisen koulutustapaamisen yhteydessä yksikkö saa välitehtävän, joiden tarkoituksena on tukea matkaanne STEAMin maailmassa.

Yksikkökohtaiset sparraukset voidaan toteuttaa joko 3 x 1 tunnin tai 2 x 1,5 tunnin sessioina.

KENELLE?

Koulutus on tarkoitettu yksiköiden johdolle (rehtorit, johtajat), opetushenkilöstölle ja kasvatusalan ammattilaisille. Koulutus soveltuu niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen kuin toisen asteen koulutuksen järjestäjille.

AIKATAULUT

Koulutuskokonaisuus järjestetään lukuvuonna 2023-2024. Tarkempi aikataulu vahvistuu alkuvuodesta 2023.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen käynnistyy keväällä 2023. Sitä ennen kysy lisätietoja meiltä!


”Asteen verran yhteisempi” – Tutustu STEAM in Oulu -toimintaan lyhyen esittelyvideon avulla.

HINNASTO

Pieni yksikkö (päiväkoti/koulu), jossa alle 200 oppijaa

  • Luentosarja (6 x 2 tunnin luennot): 449 €
  • Luentosarja (6 x 2 tunnin luennot) ja yksikkökohtaiset sparraukset (3 tuntia): 739 €

Keskikokoinen yksikkö (päiväkoti/koulu), jossa 200-500 oppijaa

  • Luentosarja (6 x 2 tunnin luennot): 549 €
  • Luentosarja (6 x 2 tunnin luennot) ja yksikkökohtaiset sparraukset (3 tuntia): 899 €

Suuri yksikkö (päiväkoti/koulu), jossa yli 500 oppijaa

  • Luentosarja (6 x 2 tunnin luennot): 649 €
  • Luentosarja (6 x 2 tunnin luennot) ja yksikkökohtaiset sparraukset (3 tuntia): 999 €

Hinta sisältää ALV 24%.

Koulutus toteutuu, jos ilmoittautuneita kouluja/päiväkoteja on yli 5.

Osallistuvista yksiköistä voivat osallistua yksikön johtajat ja rehtorit sekä useampi opettaja. Osallistuvien henkilöiden määrää ei ole rajattu. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme arvion osallistujien määrästä. Yksi ilmoittautuminen per koulu.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen käynnistyy keväällä 2023. Sitä ennen kysy lisätietoja meiltä!

YHTEYSTIEDOT / KYSY LISÄÄ

Kristiina Kangas
Suunnittelija
kristiina.kangas@nullouka.fi