KÄYNNISTÄ STEAM-TOIMINTA YKSIKÖSSÄSI – ME AUTAMME!

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut järjestää STEAM-koulutuksen, jonka avulla käynnistetään STEAM-toiminta eri kouluasteiden yksiköissä.

STEAM on toimintakulttuuria, oppimista, pedagogiikkaaa, opettamista, ohjaamista ja tulevaisuuden taitojen kerryttämistä. Siinä yhdistetään oppimisen alueita ja oppiaineita laajoiksi kokonaisuuksiksi.

STEAM-pedagogiikka käyttää tekniikkaa, luonnontieteitä ja taidetta lähestymistapoina oppilaiden itseohjautuvuuden, vuorovaikutustaitojen ja kriittisen ajattelun opettamiseen. Tavoitteena on kasvattaa sinnikkäitä, vastuuntuntoisia, yhteistyökykyisiä ja rohkeita ongelmanratkaisijoita.

Oulussa STEAM-toimintaa on tehty jo vuosien ajan. Nyt haluamme auttaa muita käynnistämään ja kehittämään toimintaa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ, RAKENNE

Koulutuksen tavoitteena on antaa eväitä yksiköiden STEAM-toiminnan käynnistämiseen. Pyrimme auttamaan sekä pedagogiikan kehittämisessä että laitteiston, välineistön ja alustojen haltuunotossa.

Koulutus rakentuu aktiivisen ja osallistavan oppimisen ympärille. Koulutus yhdistää uusien konseptien esittelyn käytännön soveltamiseen.

Koulutuskokonaisuuden teemat:

STEAM-pedagogiikka ja välineet

Ensimmäisen kahden koulutustuokion aikana käydään läpi Oulussa kehitettyä STEAM-käsikirjaa, josta löytyvät STEAM-opinpolun malli, STEAM-prosessin sisältö ja käytännön toteutus sekä Makerspace-tilan suunnittelu ja rakentaminen. Lisäksi tutustutaan STEAM-toiminnassa käytettävään välineistöön sekä niiden pedagogiseen hyödyntämiseen.

STEAM ja OPS

Koulutuksen kahdessa seuraavassa tapaamisessa pureudutaan siihen, miten STEAM-opetusta suunnitellaan ja toteutetaan OPS-lähtöisesti, tutustutaan käytännön esimerkkien kautta monialaisten oppimiskokonaisuuksien tai muiden STEAM-kokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen sekä laaja-alaisen osaamisen taitojen rooliin STEAM-pedagogiikassa.

Johtaminen ja resurssit

Kahdessa viimeisessä yhteisessä tuokiossa käydään STEAM-käsikirjan ja käytännön esimerkkien avulla läpi sitä, miten omaa yksikköä kokonaisuutena voidaan ohjata STEAMin avulla kohti kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta. Tapaamisten aikana keskustellaan tiimirakenteesta, yhteisopettajuuden erilaisista ratkaisuista, koulun mahdollisuuksista resurssoida tukea koko henkilökunnalle sekä lisätä oppilaiden osallisuutta arjen toiminnan tueksi.

Yksikkökohtaiset sparraukset täydentävät koulutuksen

Yksikkökohtaisissa sparrauksissa saatte yksilöllistä tukea oman STEAM-polkunne alkuun saamiseksi. Niissä käsitellään yksikkönne vahvuuksia ja mikä rooli niillä on STEAM-toiminnan aloittamisessa. Jokaisen yhteisen koulutustapaamisen yhteydessä yksikkö saa välitehtävän, joiden tarkoituksena on tukea matkaanne STEAMin maailmassa.

Yksikkökohtaiset sparraukset voidaan toteuttaa joko 3 x 1 tunnin tai 2 x 1,5 tunnin sessioina.

KENELLE?

Koulutus on tarkoitettu yksiköiden johdolle (rehtorit, johtajat), opetushenkilöstölle ja kasvatusalan ammattilaisille kaikkialla Suomessa. Etäyhteys mahdollistaa osallistumisen myös kouluista ulkomailla. Koulutus soveltuu niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen kuin toisen asteen koulutuksen järjestäjille.

AIKATAULUT

Koulutuskokonaisuus järjestetään lukuvuonna 2023-2024 seuraavasti:

Ma 18.9. klo 14-16 STEAM-pedagogiikka ja välineet: STEAM-pedagogiikan perusteet

Ti 10.10. klo 14-16 STEAM ja OPS: STEAM-toiminnan suunnittelu ja toteutus OPS-lähtöisesti

Ke 22.11. klo 14-16 Johtaminen ja resurssit: STEAM toimintakulttuurin muutoksen välineenä

To 1.2. klo 14-16 STEAM-pedagogiikka ja välineet: STEAM-tilat ja välineistö sekä niiden pedagoginen hyödyntäminen

Ti 19.3. klo 14-16 STEAM ja OPS: Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja laaja-alaisen osaaminen taidot

To 25.4. klo 14-16 Johtaminen ja resurssit: STEAM-toiminnan rakenteet ja resurssit johtamisen näkökulmasta teemat


”Asteen verran yhteisempi” – Tutustu STEAM in Oulu -toimintaan lyhyen esittelyvideon avulla.

HINNASTO

HUOM: Early bird -hinta on -10 % alla olevista hinnoista, kun ilmoitatte yksikkönne mukaan viimeistään maanantaina 15.5.2023.

Pieni yksikkö (päiväkoti/koulu), jossa alle 200 oppijaa

  • Luentosarja (6 x 2 tunnin luennot): 449 €
  • Luentosarja (6 x 2 tunnin luennot) ja yksikkökohtaiset sparraukset (3 tuntia): 739 €

Keskikokoinen yksikkö (päiväkoti/koulu), jossa 200-500 oppijaa

  • Luentosarja (6 x 2 tunnin luennot): 549 €
  • Luentosarja (6 x 2 tunnin luennot) ja yksikkökohtaiset sparraukset (3 tuntia): 899 €

Suuri yksikkö (päiväkoti/koulu), jossa yli 500 oppijaa

  • Luentosarja (6 x 2 tunnin luennot): 649 €
  • Luentosarja (6 x 2 tunnin luennot) ja yksikkökohtaiset sparraukset (3 tuntia): 999 €

Yritykset

  • Luentosarja (6×2 tunnin luennot): 749€

Hinnat sisältävät ALV 24%.

Koulutus toteutuu, jos ilmoittautuneita kouluja/päiväkoteja on vähintään 8.

Osallistuvista yksiköistä voivat osallistua yksikön johtajat ja rehtorit sekä useampi opettaja. Osallistuvien henkilöiden määrää ei ole rajattu. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme arvion osallistujien määrästä. Yksi ilmoittautuminen per koulu.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2023-2024 koulutuskokonaisuuteen on nyt alkanut! Early bird -hinta on voimassa, kun ilmoitatte yksikkönne mukaan viimeistään maanantaina 15.5.2023. Ilmoittautua voit tästä linkistä.

YHTEYSTIEDOT / KYSY LISÄÄ

Kristiina Kangas
Suunnittelija
kristiina.kangas@nullouka.fi