3.–9. luokkalaisten oppimiskokonaisuudet

Aloittelijan oppimiskokonaisuudet ja tehtävät sopivat kaikille. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Aloittelijan tehtävistä on hyvä aloittaa ja edetä taiturin ja supertaiturin tehtäviin.

”Kasviksia modernilla Twistillä”

Kasviksia modernilla twistillä on 8.lk Tai-tai Kuvataiteen ja Kotitalouden yhteinen projekti, jossa tutustuttiin kotimaisiin kasviksiin ja niiden käyttöön. Oppilaat valitsivat pienissä ryhmissä kasviksen, jota lähtivät työstämään. Kasviksesta tuli valmistaa jokin epätyypillinen ruoka tai leivonnainen sekä roskaveistos. Lisäksi koko projekti piti dokumentoida kuvin ja sanoin PowerPointiin.

Lue lisää

”Kengän uusi elämä”

Projektin tavoitteena on tutustua muotoilukasvatukseen ja erilaisiin tuotesuunnittelu menetelmiin. Muotoilupakki.fi -sivuston tutuilla menetelmillä ideoiden kehittelyä.

Lue lisää

”Kitka-Kiiturit”

Oppilas osaa hyödyntää liikekäsitteitä arjen tilanteissa. Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen kappaleiden liikkeen muutosten kautta. Jakson loputtua oppilas osaa käyttää ja ymmärtää seuraavat käsitteet: liike, kitka, voima, nopeus. Oppilas osaa kuvata arkielämän tilanteita, joissa kitka vaikuttaa.

Lue lisää

”Lukupyörä”

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat suunnittelivat kuntopyörän, jolla saadaan tuotettua sähköä. Projekti tehtiin ToolCamp-tapahtumaa varten. Oppilaat valitsivat haasteekseen keksiä ratkaisun energian tuotantoon ja puhtaaseen energiaan liittyen.

Lue lisää

”Paperisilta”

Oppilas saa 10-20 paperia ja maalarinteippiä. Oppilaan tulee rakentaa paperien avulla silta. Sillan kantavuus mitataan painoja lisäämällä. Luokan kesken voidaan pitää leikkimielinen kilpailu siitä, kenen silta kantaa eniten.

Lue lisää

”Paras paikka oppia -suunnitteluprojeki”

Suunnitellaan pareittain / ryhmässä koululle pieni oppimisnurkka tai –paikka.

Lue lisää

”Pienoiskaupunki”

Rakenna 80x80cm vanerilevylle pienoiskaupunki. Se millainen kaupunki pitää olla ei ole merkitystä. Lisää kaupunkiin teitä, puita ja taloja. Kaupungissa voi virrata joki ja maastonmuodot voivat olla vaihtelevia. Kaupungista voi löytyä ravintoloita, kouluja tai vaikkapa vesitorni. Kaupunkiin 3D tulostetaan mahdollisimman paljon asioita, mutta kaikkea ei tarvitse 3D mallintaa. Apuna voi käyttää esimerkiksi puutikuista rakennettuja elementtejä. Kaupungin voi valaista ledvaloilla, joita voidaan kytkeä rakennuksiin tai erillisiin katuvaloihin.

Lue lisää

”Taideteoksia liikkeeksi tutkien”

Oppilas tutustuu (kotikaupunkinsa) kulttuurielämyksiin. Oppilas tutustuu liikkeeseen taiteen ja ilmaisun keinoin. Oppilas tutustuu väreihin, värioppiin ja värien liukenemiseen tutkivan oppimisen keinoin.

Lue lisää

”Tulevaisuuden kulkuneuvot”

Oppilas ymmärtää kestävän tulevaisuuden merkityksen Oppilas ymmärtää, mitä liike on ja miten ulkoinen voima vaikuttaa kappaleen liikkeeseen (Se tarvitsee jonkin ulkoisen voiman liikkuakseen). Oppilas osaa nimetä eri voimia, jotka liikuttavat kappaletta.

Lue lisää

”Tutustuminen robottikoodaukseen”

Tutustutaan Lego Spike Prime -setin osiin ja rakennetaan ajorobotti, jota opetellaan koodaamaan peruskäskyillä.

Lue lisää

3. LK vesi

Projektissa tutkitaan ja kokeillaan veden ominaisuuksia, rakennetaan ryhmässä laiva kuminauhapotkurilla sekä testataan sen toiminta.

Lue lisää

Arjen apuri -robotti

Mikä mättää? Onko sulla ongelma? Onko arjessasi jokin ongelma, haaste tai pulma, mihin kaipaisit parannusta?

Lue lisää

Hydrokopteri

Hydrokopterin valmistaminen alkoi käytettävissä olevien materiaalien esittelyllä, tämän jälkeen oppilaat luonnostelivat paperille kuvan siitä, millaisen hydrokopterin he aikovat valmistaa ja mistä eri osista valmis hydrokoperi tulee koostumaan. Suunnitteluvaiheen jälkeen siirryimme puutyötiloihin leikkaamaan ja muotoilemaan finnfoamin osia. Osien valmistamisen jälkeen, ne liimattiin kiinni toisiinsa, kopteri maalattiin ja lopuksi järjestimme koulun pihalla koko koulun yhteisen kopteriuiton, jossa jokainen kopterin valmistanut pääsi laskemaan aluksensa vesille. Liitteenä tarkempi kuvaus valmistusprosessin vaiheista.

Lue lisää

Kampikoneet

Projektin aikana tutustutaan moniin erilaisiin arkipäivän laitteisiin, joiden toiminnassa käytetään apuna vipua tai kampea. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten erilaista liikettä saa aikaiseksi. Suunnitellaan ja toteutetaan kierrätysmateriaaleista oma 'Kampikone', jossa 1-2 osaa liikkuu, kun kampea kääntää tai vetää.

Lue lisää

Kaupunkiprojekti

Kaupunkiprojekti on oppimiskokonaisuus, jota voidaan soveltaa hyvin vapaasti eri luokka-asteilla ja eri taitotasoilla.

Lue lisää

Kestävä kehitys: Kierrätys

Tuotteen elinkaareen tutustuminen. Esim. tekstiilimateriaaliin tutustuminen, sen peseminen ja huoltaminen. Oman vaatteen, lelun, pelin ym. tuunaaminen tai uusiokäyttö luovasti.

Lue lisää

Kestävä kehitys: Monitoimikoneen rakentaminen

Tärinäbotin rakentaminen. Virtapiiriin tutustuminen ja sen ymmärtäminen. Oppilaat pohtivat ryhmisssä mihin arjen ongelmaan he tarvitsevat teknisen ratkaisun.

Lue lisää

Kuvataide / Visual Arts

Esim. taidehistoriasta saa mukavia tehtäviä STEAM-studioon. Lisäksi esim. studio-valokuvauksen alkeet, henkilö- ja esinekuvaus.

Lue lisää

Laserleikkuritöitä

Oppilaat suunnittelevat itselleen laserleikattavan käyttöesineen, joka valmistetaan leikkurilla.

Lue lisää

Lauseenvastiketarrat luokan ikkunaan

Oppilaat valmistavat luokan ikkunaan lausetarroja, joissa näkyy vertailun vuoksi saman sisältöinen virke päälause- ja sivulauseparina ja lauseenvastikkeella.

Lue lisää

Majakka – pienoismalli

Oppilaat rakensivat majakkasaaren pienoismallin. Merenpohjan päälle saari ja saareen asiaan kuuluvat rakennelmat majakan valoineen ja niin edelleen. Majakan valo toteutettiin sähkötyönä oppilaiden toimesta ja muuten työ sisälsi monimuotoista askartelua ja pienoismallien rakentelua käyttäen vaihtelevasti eri materiaaleja.

Lue lisää

Makerspace-tilan opetustaulut

Makerspace-tilan ensivaiheen kalustaminen opetustauluilla ja työkalujen säilytysratkaisuilla.

Lue lisää

Matematiikan kertauspeli

Oppilaat suunnittelivat 9. luokan keväällä pelin, jonka aiheena oli joku oppilaiden valitsema matematiikan osa-alue tai arjen matematiikka.

Lue lisää

Nature of Water

Yhdeksännen luokan valinnaisen TVT:n ja kuvataiteen ryhmien yhteinen projektityö, jonka aiheena oli väljästi vesi.

Lue lisää

Seikkailutarina

Kirjoitetaan seikkailutarina pareittain koneella. Tarinassa tulee löytyä omavalintainen aarre. Aarre suunnitellaan TinkerCadin avulla ja tulostetaan ulos 3D-tulosteena UltimakerCuran avulla. Lopuksi tarina kuvitetaan GreenScreenin avulla ja esitetään video muille ryhmäläisille.

Lue lisää

Soitinrakentelu

Soittimen suunnittelu ja toteutus ryhmissä. Työ sisältää kierrätysmateriaalin käyttöä, digitaalista suunnittelua, ryhmässä työskentelyä ja soittimessa enemmän kuin yksi toimintoa.

Lue lisää

STEAM – Sähkö

MicroBittien koodaamista, "kasvihuoneen" suunnittelua, virtapiirin tekemistä ja työn suunnittelemista sekä yhteistyötä.

Lue lisää

STEAM-tilan suunnittelu, Tool Camp suunnitteluhaaste

Mitä STEAM on? Mitä on MakerSpace? Miten STEAM voisi jalkautua meidän kouluun? Missä STEAM-tila voisi koulullamme olla?

Lue lisää

Tuotesuunnittelu- ja myyntiprosessi

Tässä projektissa oppilaat ideoivat myytäviä tuotteita, valmistavat prototyypit ja myyntituotteen sekä miettivät markkinoinnin.

Lue lisää

Tuotesuunnitteluprojekti (koruprojekti)

Ajatuksena on tutustua korutaiteeseen, suunnitella ja luoda oma koru ja valmistaa se.

Lue lisää

Tutkimusretki rannalle

Kokonaisuuteen kuului mm. vierailu Timosenkosken luontokoululle Vesi-aiheiseen työpajaan, vierailu koulun läheisessä merenrannalla hyödyntäen Timosenkoskelta löytyviä vesipaketteja ja niiden tutkimusvälineitä. Kirjoittamista, lukemista. Lisäksi rakensimme ja ohjelmoimme WEDO-roboteilla sammakon muodonmuutos-kokonaisuuden läpi. Musiikissa ja kuvataiteessa vesiaiheisia teoksia.

Lue lisää

Tuulivoima (aloittelija)

Oppilaat tutustuvat tuulienergiaan rakentamalla tuulimyllyn. Tavoitteena on muotoilla roottorin siivet mahdollisimman tehokkaaksi. Mallin testaaminen ja parantaminen.

Lue lisää

Tuulivoima (supertaituri)

Oppilaat rakentavat tuulivoimalan pienissä ryhmissä suunnittelemalla ja valmistamalla tuulivoimalan roottorin ja käämityksen. Tuotettua sähköenergiaa hyödynnetään esimerkiksi valaistuksessa.

Lue lisää

Tuulivoima (taituri)

Oppilaat rakentavat pienessä ryhmässä tuulivoimalan esimerkiksi tietokoneen tuulettimen tai DC-moottorin avulla. Tuulivoimalla tuotetun sähköenergian hyödyntäminen esimerkiksi led-valaistuksessa.

Lue lisää

Tähkäpään pako

Kirjallisuuteen liittyvä jakso, jossa kirjoitetaan uudelleen Tähkäpää-sadun ratkaisu. Lasten tehtävänä on luoda ja rakentaa pakokeino tornista.

Lue lisää

Vinyylileikkaukseen tutustuminen

Oppilaat valmistavat jokainen itselleen tarran tai painatuksen. Esimerkiksi oppilaat suunnittelevat tarran kännykkään tai kuvan painettuna t-paitaan.

Lue lisää

Ympäristökalusteen suunnittelu

Ohjeet projektiin tässä linkissä: https://docs.google.com/presentation/d/1nu51o8c9XXfsQrv4wqr-XIjj8cVn8KceMo81Kt0g72g/edit?usp=sharing Tätä voi soveltaa muuhunkin suunnitteluprojektiin alakoulussa.

Lue lisää