Oppimis­kokonaisuus

Tuulivoima (supertaituri)

Supertaituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Oppilaat rakentavat tuulivoimalan pienissä ryhmissä suunnittelemalla ja valmistamalla tuulivoimalan roottorin ja käämityksen. Tuotettua sähköenergiaa hyödynnetään esimerkiksi valaistuksessa. Tuotettua sähköenergiaa voidaan muuntaa rakennetulla muuntajalla sopivaksi käyttökohteen mukaan.

Luokka-asteet

9.

Oppiainesisällöt

Fysiikka, maantiede, käsityö, kuvataide: Energian säilymislaki, uusiutuva energia, virtapiiri, sähkömagneettinen induktio, käämi, muuntaja, generaattori, jännitteen ja virran mittaus, kokoaaltotasasuuntaus, ledin toiminta, kestävä kehitys, erilaisten materiaalien työstö erilaisilla laitteilla

Taitotavoitteet

Suunnitelmallisuus ja digitaalinen suunnittelu, pitkäjänteinen työskentely, innovointi ja kokeilu, oman vastuun ottaminen yhteisessä työskentelyssä, arviointitaitojen kehittäminen.

Arviointi

Video- tai kuvapäiväkirja, ryhmän sisäinen arviointi, sähköisten arviointityökalujen esim. Qridin hyödyntäminen.

Työtavat

Digitaalinen suunnittelu, materiaalinen työstö käsin ja koneellisesti, mallikappaleet, 3-D tulostaminen, laserin käyttö

Materiaalit ja laitteet

Pahvi, käämilankaa, magneetteja, ledejä, vastuksia, sähköjohtoa, laakereita, pyörötankoa, muoviputkea, PLA, vaneria, kovalevyä, 3D tulostin, laser, teknisen työn koneet ja laitteet, digitaalinen yleismittari, juotoslankaa, pihtejä, Sprout.

Onnistumiset

Hyviä tallenteita arvionnista, positiivista pöhinää, oppiaineiden välistä yhteistyötä

Mitä muuttaisimme?

Oppilaiden omien tavoitteiden kirjaaminen tarkemmaksi.