Oppimis­kokonaisuus

3. LK vesi

Aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Kokonaisuus pohjautuu 3.–4. luokkien ympäristöopin sisältöihin. Projektissa tutkitaan ja kokeillaan veden ominaisuuksia, rakennetaan ryhmässä laiva kuminauhapotkurilla sekä testataan sen toiminta. Projektissa yhdistyy ymppi, äikkä, kuvis, kässä.

Luokka-asteet

3, 4, 5, 6.

Oppiainesisällöt

 • VEDEN KIERTOKULKU, VESIEN SUOJELU, VEDEN OMINAISUUDET
 • VESIKASVIT
 • KALAT, VESIEN SELKÄRANGATTOMAT, MATELIJAT, SAMMAKOT
 • Onkiretki, ongen rakentaminen, kalan tutkiminen
 • Äidinkielen sisällöistä:
  • Uutinen
  • Mainos (Publisher)
  • Tiedon etsiminen ja rakentaminen (PP, ryhmätyöt)
  • Luetun ymmärtäminen (tietoteksti)
 • KU/KÄS
  • Pitkäjänteinen työskentely projektin parissa, työn suunnittelu, materiaalin valinta (käyttötarkoitukseen sopiva)
  • Laivan rakentaminen kierrättäen, kuminauhapotkuri

Taitotavoitteet

 • L1: Tiedonrakentaminen, oppimaan oppiminen, tutkiva työote, yhdessä oppiminen
 • L3: Arjen taidot
 • L4: Tietoteksti
 • L5: PP: Kuvan siirtäminen, video
 • L7: Kestävä kehitys, vesien suojelu

Arviointi

Oppilaiden itsearviointi laaja-alaisten taitojen osalta sekä äidinkielen taitojen osalta (PP:n tekeminen, ryhmätyötaidot, tutkimuksen rakenne) Vertaisarviointia oman ryhmän sisällä mm. työskentelytaidoissa jatkuvan arvioinnin keinoin. Opettajan kannustava palaute tärkeä osa tätä!

Työtavat

Ryhmätyöskentely sekä parityöskentely. Laivan rakentaminen ryhmätyöskentely (kierrätysmateriaaleista vapaa tekniikka, potkurin rakentaminen osin open ohjauksessa).

Materiaalit ja laitteet

 • Kierrätysmateriaalit
 • Käsityöluokan välineet
 • Potkuri olisi ollut mahdollista myös 3D- laitteella tai laserleikkurilla.

Onnistumiset

Projekti oli todella monialainen ja siihen kuului hyvin monenlaista tekemistä retkistä pitkäkestoiseen ryhmätyöskentelyyn. Kaikki oppimisryhmät olivat todella innostuneita ja motivoituneita työskentelystä ja jaksoivat työskennellä koko pitkän jakson ahkerasti. Laivan rakentamisessa tuli pulmia matkan varrella ja niiden yhteydessä oli hyviä oppimisen hetkiä.