Oppimis­kokonaisuus

Tähkäpään pako

Aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Kirjallisuuteen liittyvä jakso, jossa kirjoitetaan uudelleen Tähkäpää-sadun ratkaisu. Lasten tehtävänä on luoda ja rakentaa pakokeino tornista.

Luokka-asteet

0–4.

Oppiainesisällöt

  • Äidinkieli: klassikkosatuihin tutustuminen, sadun kirjoitus.
  • Ympäristöoppi: Arkisten asioiden (portaat, hissi ym.) rakenteisiin tutustuminen.
  • Kuvataide/Käsityö: Askartelu, maalaus, liimaus, hionta, sahaus.
  • Matematiikka: Ympyräkartion vaipan muoto ja koko.
  • Laaja-alaiset taidot: Projektityöskentelyyn tutustuminen, ryhmässä toimimisen ja ongelmanratkaisutaidot.

Taitotavoitteet

Oppilas ymmärtää sadun rakenteen ja kuinka juonen kulkuun voi vaikuttaa yksityiskohtia muuttamalla. Lapsi osaa suunnitella ja toteuttaa projektin ja sen eri työvaiheet. Lapsi oppii toimimaan ryhmässä ja jakamaan työn eri työtehtäviin. Lapsi tutustuu projektityöskentelyyn sekä sen ominaisuuksiin. Lapsi oppii käyttämään erilaisia kierrätettyjä materiaaleja ja luomaan niistä uutta.

Arviointi

Valmiista tuotoksista kootaan näyttely ja näyttelyn katsojilla on mahdollisuus vaikuttaa parhaan lopputuloksen ja uudistetun sadun valintaan. Uudistetut sadut voi kuunnella tuotoksen vierestä löytyvästä QR-koodista. Näyttelyn ohessa vertaiset antavat positiivista palautetta muille ryhmille. Lisäksi ryhmät arvioivat itse oman ryhmänsä suunnitelman, lopputuloksen sekä ryhmätyöskentelyn.

Työtavat

Piirtäminen, maalaaminen, liimaaminen, leikkaaminen, rakentelu, ompelu, metallilankatyöt, kirjoittaminen, puheen äänittäminen, QR-koodien lukeminen

Materiaalit ja laitteet

pahvi, kartonki, paperi, pulloväri, puutikut, jäätelötikut, teknisten töiden ylijäämäpalat, narua, metallilankaa, tabletti/puhelin QR-koodinlukijalla

Onnistumiset

Yhdessä tekemisen ilo, värkkääminen, askartelu, omien innovaatioiden luominen.