Oppimis­kokonaisuus

”lukupyörä”

taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat suunnittelivat kuntopyörän, jolla saadaan tuotettua sähköä. Projekti tehtiin ToolCamp-tapahtumaa varten. Oppilaat valitsivat haasteekseen keksiä ratkaisun energian tuotantoon ja puhtaaseen energiaan liittyen.
Heidän ratkaisunsa oli kuntopyörä, jolla saadaan tuotettua sähköä mahdollisten sähkökatkojen aikana. Pyörään asennettiin generaattori, jolla tuotetaan sähkövirtaa lamppuun. Lamppu on kiinnitetty pyörään asennettuun kirjatelineeseen.

Luokka-asteet

8.-9. ja lukio

Oppiainesisällöt

Oppimiskokonaisuus toteutettiin STEAM-valinnaisaineen tunneilla. Oppiainesisällöt: Fysiikka (sähköoppi) ja käsityöt (tekninen työ).

Taitotavoitteet

Tarvittavat työskentelytavat ja taidot: Hitsaus, kytkentöjen tekeminen, kuntopyörän purkaminen ja kasaaminen.

Arviointi

Projektissa arviointiin suunnittelutyön onnistumista, ryhmätyötaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja.

Työtavat

Hitsaus, kytkentöjen tekeminen, generaattorin asentaminen, kuntopyörän purku ja korjaaminen ja poraaminen.

Materiaalit ja laitteet

Pelti, muoviputki, metalli, johtimet ja kierrätetty kuntopyörä, lamppu, generaattori (dynamo)

Onnistumiset

Oppilaat kokivat onnistuneensa johtimien asentamisessa, peltien hitsaamisessa ja leikkaamisessa sekä generaattorin asentamisessa.
Opettajan näkökulmasta oppilaat onnistuivat hyvin päivittämään suunnitelmaansa vastoinkäymisten kohdalla ja työskentelemään pitkäjänteisesti projektin parissa usean viikon ajan.

Mitä muuttaisimme?

Oppilaat: Voisimme asentaa pyörään vielä lisäksi puhelimen latauspisteen ja muuttaa lampun valon kohdistinta.