Oppimis­kokonaisuus

”kasviksia modernilla twistillä”

Taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Kasviksia modernilla twistillä on 8.lk Tai-tai Kuvataiteen ja Kotitalouden yhteinen projekti, jossa tutustuttiin kotimaisiin kasviksiin ja niiden käyttöön. Oppilaat valitsivat pienissä ryhmissä kasviksen, jota lähtivät työstämään. Kasviksesta tuli valmistaa jokin epätyypillinen ruoka tai leivonnainen sekä roskaveistos. Lisäksi koko projekti piti dokumentoida kuvin ja sanoin PowerPointiin.

Luokka-asteet

8.

Oppiainesisällöt

Kuvataiteen sisältönä oli suunnitella ja rakentaa roskaveistos kierrätystavaroista. Lisäksi teokseen tuli sijoittaa valoelementti.
Kotitaloudessa sisältönä oli suunnitella ja toteuttaa ruoka tai leivonnainen ryhmän valitsemasta kasviksesta.

Taitotavoitteet

Tavoitteena oli valmistaa laadukas ja maukas ei-perinteinen ruoka / leivonnainen kotimaisesta kasviksesta sekä innovatiivinen ja siististi rakennettu roskaveistos, jossa tuli käyttää vähintään 3 eri kierrätystavaraa.

Arviointi

Projektin arvosana vaikuttaa sekä kotitalouden että kuvataiteen arvosanaan.

Arviointi kohteet ovat​:
Työskentely: aktiivisuus, monipuolisuus, yhteistyötaidot, tehtävien jako tasapuolisesti, ajankäytön hallinta (aikataulussa pysyminen), omien jälkien siivous (6p)​

Ruoka: työ- ja ajankäyttösuunnitelman toteutus, hygienia, työympäristön siisteys, yhteistyötaito, jälkityöt, lopputuote. (6p)​

PP-esitys: kotimaisen kasviksen esittely, ruokaresepti, ruoanvalmistuksen dokumentointi kuvin, kierrätystaide veistoksen selostus ja työskentelyn dokumentointi kuvin, kokonaisuus. Esitys laitetaan qr-koodin taakse (6p)​

Kierrätystaide (roskaveistos): työ- ja ajankäyttösuunnitelman toteutus, eri tekniikat ja materiaalit (monipuolisuus), yhteistyötaito, kierrätystaiteen ilmentäminen lopputuotteessa, ripustus ja valoelementti, lopullisen tuotoksen siisteys (6p)

Työtavat

Valitaan kotimainen kasvis, etsitään siitä tietoa ja tutkitaan sen eri käyttömahdollisuuksia. Valitaan valmistettava tuote ja etsitään muokattava resepti. ​

Luonnostellaan kasviksesta roskaveistos kierrätystaiteen keinoin paperille värien kera.​

Veistoksen valmistuksessa käytetään kierrätyskeskuksen tavaroita ja muita kierrätysmateriaaleja. -> mietitään, mitä tavaroita tarvitaan / etsitään kierrätyskeskuksesta.​

Laaditaan reseptin pohjalta ostoslista.
Laaditaan ryhmälle aikataulu ja mietitään alustavasti tehtävän jako.​

Kerätään tietoa valitusta kotimaisesta kasviksesta OneDriveen / Power Pointiin​

Materiaalit ja laitteet

Kierrätysmateriaalit (SPR kontti, Toppila Center, muu kierrätys)
LED-nauha ja koodaus ohjelma (Arduino + Neopixel)
Kotimaiset kasvikset + Kotitalousluokan ruokatarvikkeet
Tietokone

Onnistumiset

Kaikki ryhmät saivat tehtyä ruoan / leivonnaisen sekä roskaveistokset, joissa on valoelementti (led-nauha + USB-liitin)

Mitä muuttaisimme?

Aikataulutus tiiviimmäksi. Aikaa meni 3 krt yli suunniteltujen kertojen.