Oppimis­kokonaisuus

”Kengän uusi elämä”

Taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Projektin tavoitteena on tutustua muotoilukasvatukseen ja erilaisiin tuotesuunnittelu menetelmiin. Muotoilupakki.fi -sivuston tutuilla menetelmillä ideoiden kehittelyä. Erilaisten protomallien: paperikenkä, mehiläisvahakenkä ja lopullisen kengän ideointia luovilla ratkaisuilla. Luovuus valloilleen. Kierrätysteemalla kengälle uusi elämä.

Luokka-asteet

6.-9.

Oppiainesisällöt

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita: Ajattelu ja oppiminen, osallisuus, vuorovaikutus ja ilmaisu. Oppiaineista käsityö (kokonainen käsityöprosessi, muotoilukasvatus, monimateriaalisuus, kestävä kehitys), kuvataide (visuaalinen ajattelu ja tuottaminen).

Taitotavoitteet

Suunnittelu, TVT-taidot (tiedoston jakaminen, dokumentointi TEAMS:n kautta, kuvien lisääminen, tekstin tuottaminen), ryhmätyö- ja ongelmanratkaisutaidot. Erilaisten materiaalien työstäminen ja kestävän kehityksen näkökulma.

Arviointi

Jatkuva arviointi, palautteen antaminen, rohkaisu ja kannustaminen, vertaisarvioinnit (parastaminen/varastaminen suunnitteluvaiheessa), itsearviointi projektista ja opettajien palaute projektista.

Työtavat

Luonnosteluvaihe ryhmätyöskentelynä ja ”Design-kengät” yksilötyönä. Prosessin dokumentointi portfolio/ Power Point-esitys.

Materiaalit ja laitteet

Vanhoja kenkiä (kierrätyskeskus), erilaisia kierrätysmateriaaleja, sanomalehtiä, mehiläisvahaa, luonnostelumateriaalit, askartelumateriaaleja, tietokoneet ja puhelimet dokumentointiin. Laitteet: -Tietokoneet ja puhelimet -Kuumaliimapyssyt

Onnistumiset

Projekti innosti oppilaita luovaan ajatteluun ja ideointiin. Uusien tuotteiden kehittely innosti keksimään villejäkin ideoita. Luovia ratkaisuja syntyi ja tunneilla oli tekemisen meininki.

Mitä muuttaisimme?

Dokumentoinnin korostaminen tärkeää, jotta kaikki työvaiheet tallentuu!