Oppimis­kokonaisuus

STEAM – Sähkö

Aloittelija

Luokka-asteet

3, 4, 5, 6.

Oppiainesisällöt

 • ÄIDINKIELI: Oppimispäiväkirja, ohjeen ymmärtäminen, koodaaminen
 • KÄSITYÖ, KUVATAIDE: Työn suunnitteleminen, toteutus, virtapiiri
 • MATEMATIIKKA: Koodaus
 • YMPÄRISTÖOPPI: Kasvi, sähkö, kestävä kehitys

Kuvaus kokonaisuudesta

Tässä jaksossa:

 • Oppimispäiväkirjan tekemisen periaatteet (3.lk PP-esitys).
 • Opit MicroBittien koodaamista. (Ryhmän yhteisenä kosteusmittaus.)
 • Suunnittelet kasvin istuttamiseen tarvittavan ”kasvihuoneen” ja opit kasvin kasvun perusasiat yhdessä oppimisryhmäsi kanssa. Rakennetut kasvihuoneet olivat käytössä kahden kasvatusjakson ajan: huonekasvin sekä keväällä siemenestä kasvatettujen kasvien ajan.
 • Opit virtapiirin tekemisen lampun kytkemistä varten.
 • Opit työn suunnittelemista sekä yhteistyötä.

Taitotavoitteet

 • L1: Yhdessä työskenteleminen, pitkäjänteinen työskentely, opittavien asioiden yhdisteleminen
 • L4: Ohjeen mukaan toimiminen (ymmärtäminen), koodikielen käyttäminen, oppimispäiväkirjan tekeminen
 • L5: o365: PowerPoint-online työkalu ja kuvan liittäminen dokumenttiin
 • MicroBit: Valmiin ohjeen mukaan koodaamisen harjoittelu, ryhmän yhteistyönä mullan kosteusmittaus MicroBitin avulla (valmis ohje).
 • L6: Energian säästäminen, sähkö, kestävä kehitys, kierrättäminen

Arviointi

Projektin sisällöt ovat oppimissuunnitelmasta (ymp, äi, ku, käs). Ympin sisällöt erityisesti 3.4.luokalta. Lisäksi oppilaat asettivat itselleen tavoitteita työskentelytaidoista sekä osasta laaja-alaisista taidoista. Näitä tavoitteita arvioitiin erillisellä lomakkeella. Oppilaiden osaamista dokumentoitiin oppimispäiväkirjan sekä siihen liitettävien kuvien avulla. Oppilaiden lähtötaso eri taidoissa oli selvillä luokanopettajan työn kautta. Oppilaat ovat myös aiemmin työskennelleet 1.-2.luokilla erilaisissa projekti/urakka-rakenteisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Projektin sisältö on suoraan opetussuunnitelmasta, mutta työskentelyssä oli mahdollisuus huomioida oppilaiden osallisuus toteutuksen eri vaiheissa. Oppilaat saivat toteuttaa esim. kasvihuoneen ryhmän suunnittelemalla tavalla, ainoana vaatimuksena oli virtapiirin rakentaminen kasvihuoneeseen.

Työtavat

Projekti painottuu ryhmätyöskentelyyn.

Materiaalit ja laitteet

Läppärit ja tabletit sekä MicroBitit (hauenleuka, naulat, paristokotelot, johto). Kierrätysmateriaalit kasvihuoneeseen, huonekasvit, multa, hiekka, siemenet. Kuvistarvikkeita.

Onnistumiset

Oppilaiden yhteistyön kehittyminen! (Toisten auttaminen ja neuvominen, omien vahvuuksien hyödyntäminen ryhmään eteen.) Tekemisen ilo ja ryhmien omat ratkaisut kasvihuoneiden rakentamisessa. TVT-taitojen kehittyminen on ollut erittäin hyvää, kun taitoja on toistettu lukuvuoden aikana moneen kertaan.

Mitä muuttaisimme?

Keskustelulle ja puheelle taidoista sekä vahvuuksista jäi liian vähän aikaa. Ryhmän itsearviointi jäi tekemättä jatkuvaa sanallista palautetta lukuunottamatta. Tälle olisi tärkeä varata riittävästi aikaa viikoittain. Myös oppilaiden taitojen (yhteistyö, oppimaan oppiminen) tukemiseen tulisi olla riittävästi aikaa/aikuisia.