Oppimis­kokonaisuus

Tuulivoima (taituri)

Taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Oppilaat rakentavat pienessä ryhmässä tuulivoimalan esimerkiksi tietokoneen tuulettimen tai DC-moottorin avulla. Tuulivoimalla tuotetun sähköenergian hyödyntäminen esimerkiksi led-valaistuksessa.

Luokka-asteet

7.

Oppiainesisällöt

Fysiikka, maantiede, kuvataide ja käsityö: Jännitteen ja virran mittaaminen digitaalisella yleismittarilla, kestävä kehitys, generaattorin toiminta, energian säilymislaki, juottaminen, virtapiirin rakentaminen, materiaalien valinta ja työstäminen.

Taitotavoitteet

Yhdessä tekeminen, oppimaan oppiminen, ongelmanratkaisu, suunnitelmallisuus, pitkäjänteinen työskentely, osallisuus ja aktiivisuus, kestävä kehitys.

Arviointi

Taitotavoitteiden itsearviointi, oppimispäiväkirja, jatkuva reflektointi, ryhmän sisäinen ja ryhmien välinen vertaisarviointi. Voidaan hyödyntää sähköisiä arviointityökaluja esimerkiksi Qridiä.

Työtavat

Kokeellinen työskentely, ryhmätyöskentely, käden taidot, digitaalinen suunnittelu

Materiaalit ja laitteet

  • Tuuletin, sähköjohtoa, tinaa, puurimaa, muoviputkea, ledejä, 3D-tulostettuja kappaleita, kuumaliimaa ja sähköteippiä.
  • Digitaalinen yleismittari, tietokone, 3D-tulostin, juotoskolvi, sivuleikkurit, kuorintapihdit, pöytätuuletin tuulivoiman lähteeksi.

Onnistumiset

Luovaa ongelmanratkaisua, oppimisen iloa, yhteistyötaitojen kehittyminen.

Mitä muuttaisimme?

Testausvaiheessa roottoriin tulevan tuulen voimakkuuden säätöjärjestelmän rakentaminen, jotta tuulen voimakkuus ei vaihtele testausvaiheessa.