Oppimis­kokonaisuus

”KITKA-KIITURIT”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Oppilas osaa hyödyntää liikekäsitteitä arjen tilanteissa.
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen kappaleiden liikkeen muutosten kautta. Jakson loputtua oppilas osaa käyttää ja ymmärtää seuraavat käsitteet: liike, kitka, voima, nopeus. Oppilas osaa kuvata arkielämän tilanteita, joissa kitka vaikuttaa.

Luokka-asteet

3.

Oppiainesisällöt

Ympäristöoppi (Liike), käsityöt (suunnittelu, Tinkercad), matematiikka (mittaaminen), kuvataide (rakentelu)

Taitotavoitteet

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen (osaamisen ja tiedon vahvistuminen harjoituksen avulla),
L5 Tieto- ja viestintätekninen osaaminen (suunnittelu Tinkercadin avulla),
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys (ryhmätyöskentely sekä vierailu Tietomaassa),
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (yhteistyötaitojen vahvistuminen ryhmätyöskentelyssä, kierrätysmateriaalien käyttö harjoituksessa)

Arviointi

Arvioinnin kohteena on oppilaiden työskentelytaidot ryhmissä opettajan aistinvaraisesti. Lisäksi arvioidaan oppilaiden käsitystä liikkeestä ja kitkasta vihkomerkintöjen pohjalta sekä yhteisen keskustelun avulla. Opettaja kerää oppilaiden vihot ja tarkistaa, miten havainnointia ja hypoteeseja on tehty. Onko arvioitu kitkan suuruutta/mahdollista aluksen nopeutta kyseisellä pinnalla? Kitka-Kiituria ei arvioida.

Työtavat

Lisätietoa kokonaisuudesta löydät täältä:

Kitkakiiturit

Materiaalit ja laitteet

 

Onnistumiset

 

Mitä muuttaisimme?