Oppimis­kokonaisuus

”tulevaisuuden kulkuneuvot”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Oppilas ymmärtää kestävän tulevaisuuden merkityksen. Oppilas ymmärtää, mitä liike on ja miten ulkoinen voima vaikuttaa kappaleen liikkeeseen (Se tarvitsee jonkin ulkoisen voiman liikkuakseen). Oppilas osaa nimetä eri voimia, jotka liikuttavat kappaletta.

Luokka-asteet

3.

Oppiainesisällöt

Ympäristöoppi: kestävä kehitys
Liikunta: luokassa liikkuminen ryhmässä
Käsityöt: ideoidaan ja kokeillaan kestävän kehityksen materiaalien käyttöä Matematiikka: matkan ja ajan mittaus
Kuvataide: erilaisten materiaalien hyödyntäminen

Taitotavoitteet

Laaja-alaiset tavoitteet: L1 (oppilaiden itsenäinen vastauksen hakeminen ilmiön ongelmaan)
L2 (oppilaiden ryhmätyöskentelytaidot sekä ilmaisutaidot kulkuneuvon valmistamisessa)
L5 (Qridin käyttö arvioinnissa)
L6 (oppilaat valmistavat itsenäisesti tuotteen ja esittelevät sen muille)
L7 (oppilaat hyödyntävät kestäviä materiaaleja ja rakentavat omaa ajatteluansa tulevaisuutta kohtaan)

Arviointi

1. Opettaja arvioi oppilaiden ryhmätyöskentelyä seuraamalla ja itsearviointien
kautta (osallistuuko vai jääkö taka-alalle, jyrääkö muiden ajatusten yli vai kuunteleeko myös muiden mielipiteitä).
2. Ryhmän jäsenet arvioivat ryhmän sisäistä toimintaa Qridi:ssa ensimmäisen
tunnin alussa ja työn lopussa. Jokainen täyttää oman Qridi:n.
3. Alussa:
a. Mitä aiotte tässä työssä tehdä?
b. Minkälainen työnjako teillä on?
c. Kuinka aiotte saada työnne valmiiksi ajoissa?
4. Lopussa:
a. Saavutitteko tavoitteenne?
b. Mitä olisit tehnyt toisin?                                                                                                c. Millaisia eri työvaiheita projektissanne oli?
d. Jakautuiko työskentely tasaisesti?
e. Kuinka suoriuduit itse tästä työskentelystä? (Tähän voisi laittaa
esimerkiksi kolme kuvaavaa hymynaamaa)
5. Jaetaan jokaiselle ryhmälle vertaisarvioitava ryhmä, jonka esitykseen ja
lopputulokseen keskitytään ja annetaan suullista palautetta.
6. Opettaja käy antamassa suullista palautetta ryhmille pitkin työskentelyä.

Työtavat

Tarkempi oppimiskokonaisuuden kuvaus löytyy täältä:

Tulevaisuuden kulkuneuvot

Materiaalit ja laitteet

 

Onnistumiset

 

Mitä muuttaisimme?