Oppimis­kokonaisuus

Tuotesuunnitteluprojekti (koruprojekti)

Taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Ajatuksena oli tutustua korutaiteeseen, suunnitella ja luoda oma koru ja valmistaa se. Projektin aikana vaiheita arvoitiin ja annettiin palautetta. Erilaiseen korutaiteeseen tutustuttiin ensin kuvien avulla. Tämän jälkeen keskusteltiin ja mietittiin materiaaleja korun valmistamisessa. Rajattiin materiaalit puuhun/vaneriin sekä muoviin.

Oppilaat pääsivät suunnittelemaan ja ideoimaan korua piirtämällä hahmotelmia paperille. Tämän jälkeen koru piirrettiin InkScape-ohjelmalla vektorimuotoon. Suunnitellut tuotteet leikattiin muotoon Laserleikkurilla ja viimeisteltiin käyttöön. Lopuksi arvioitiin tuloksia ja mietittiin valmistuneiden tuotteiden hintoja. Tämä siis lyhyesti projektin kulku.

Luokka-asteet

3. ja 6.

Oppiainesisällöt

Matematiikka, kuvataide, käsityö, äidinkieli, TVT-taidot

Taitotavoitteet

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen, palautteen hyödyntäminen, vertaisoppiminen- ja opettaminen, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot, yhteistyötaidot, luovuus ja ideointitaidot

Arviointi

Itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva-arviointi

Työtavat

Yksilötyö, ryhmätyö, parityöskentely

Materiaalit ja laitteet

Paperi, kynä, tietokone, sakset, laserleikkuri, saha, hiomapaperi, petsi, lakka, erilaiset korupidikkeet, vaneri, korupihdit

Onnistumiset

Ahaa elämyksiä, motivaatio, haluaa tehdä uudestaan

Mitä muuttaisimme?

Nopeampi laserleikkuri, opettaa oppilaat käyttämään laserleikkuria omatoimisesti, enemmän aikaa InkScape-ohjelman opettelemiseen.