Oppimis­kokonaisuus

”HISTORIAN LOPPUTYÖ”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

8. luokan oppilaat tekevät yksin/parityönä historian lopputyön, jonka aiheet sijoittuvat kylmän sodan vuosista nykypäivään. Oppilaat toteuttavat lopputyön tekemällä vapaavalintaisesti esim. uutislähetyksen, videoreportaasin, haastattelun, pienoismallin, lautapelin, animaation jne.

Luokka-asteet

8.

Oppiainesisällöt

Historia ja kuvataide

Taitotavoitteet

Tiedon hankinta, tiedon soveltaminen, kädentaidot, suullinen esittäminen

Arviointi

Työt arvioidaan asteikolla kiitettävä – hyvä – tyydyttävä – välttävä. Työ on kokeen arvoinen.

Työtavat

Työtavat vaihtelevat muovailusta ja askartelusta videokuvauksiin ja videoiden editointiin. Työhön liittyy kaikilla tietotekstin laatimista omasta aiheesta. Tekstit upotetaan työhön esim. QR-koodien avulla, ellei tiedot tule muutoin esille työssä.

Materiaalit ja laitteet

Esim. kartonki, muovailuvaha, vaneri, rautalanka, 3D-tulostin, Green screen ja kuvauslaitteet

Onnistumiset

Oppilaat pitävät siitä, että saavat hyödyntää taitojaan, jotka eivät muutoin pääse esille historian tunneilla. Parityö koetaan mukavana.