Oppimis­kokonaisuus

”Matematiikan kertauspeli”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Oppilaat suunnittelivat 9. luokan keväällä pelin, jonka aiheena oli joku oppilaiden valitsema matematiikan osa-alue tai arjen matematiikka.

Luokka-asteet

7.-9.

Oppiainesisällöt

Projektin aikana kerrattiin matematiikan eri aihealueiden sisältöjä.

Taitotavoitteet

Tavoitteena oli luoda järkevät säännöt, saada tehtyä visuaalisesti kiinnostava peli, tehdä yhteistyötä ryhmän kanssa hakea tietoa ja syventää oppimista luomalla omia tehtäviä. Oppilaille tarjottiin myös mahdollisuutta harjoitella matematiikan kirjoittamista koneella ja suunnitella omat pelinappulat 3D-tulostimella tulostettavaksi.

Arviointi

Oppilaille esiteltiin projektin alkaessa taulukko, jossa oli määritelty eri arvosanojen vaatimukset. Projektissa arvioitiin laadittuja kysymyksiä (kopioitua vai omaa tuotantoa), sääntöjen toimivuutta, pelin pelattavuutta, pelin visuaalisuutta sekä ryhmän toimintaa. Tarkoitus oli myös tehdä vertaisarviointia peleistä niiden pelaamisen jälkeen.

Työtavat

Oppilaat työskentelivät ryhmissä.

Materiaalit ja laitteet

Pelin luomista varten käytössä olivat tietokoneet, askartelutarvikkeita, 3D-tulostin, vinyylileikkuri ja mikrobitit (selainversio). Jokainen ryhmä valitsi itselleen sopivat välineet.

Onnistumiset

Eniten oppilaita innosti käsillä tekeminen. Joillekin ryhmille aiheen valinta ja peli-idean kehitteleminen oli projektin paras vaihe. Arjen matematiikka aiheena mahdollisti hyvinkin hauskoja peli-ideoita.

Mitä muuttaisimme?

Kaikki ryhmät eivät saaneet peliään valmiiksi niin, että pelejä olisi ehditty kunnolla pelata. Ensi kerralla täytyy varmistaa, että pelin valmiiksi saamiseen vaadittava työmäärä on suunnilleen sama.