Oppimis­kokonaisuus

Tuulivoima (aloittelija)

Aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Oppilaat tutustuvat tuulienergiaan rakentamalla tuulimyllyn. Tavoitteena on muotoilla roottorin siivet mahdollisimman tehokkaaksi. Mallin testaaminen ja parantaminen.

Luokka-asteet

3, 4.

Oppiainesisällöt

Ympäristöoppi, käsityö ja kuvataide: Kitka, energia, ilman ominaisuuksien tutkiminen, mallien luominen aistikanavia hyödyntäen, kestävän kehityksen rakentaminen, erilaisiin materiaaleihin tutustuminen ja niiden työstäminen.

Taitotavoitteet

Ongelman ratkaisun taito, itsenäisesti ja yhdessä tekeminen, kestävä tulevaisuus, osallisuus ja aktiivisuus.

Arviointi

Taitotavoitteiden itsearviointi, jatkuva reflektointi, formatiivinen arviointi ja opettajan suorittama arviointi.

Työtavat

Pari/pienryhmätyöskentely, kokeellinen työskentely ja rakentelu.

Materiaalit ja laitteet

Kartonki, styrox, pahviputkea, neuloja, pillejä, muovilusikoita, askartelu- ja kierrätysmateriaali tilanteen mukaan.

Onnistumiset

Oppimisen ilo, luovat ratkaisut, kierrätysmateriaalien hyödyntäminen.