Oppimis­kokonaisuus

STEAM-tilan suunnittelu, Tool Camp suunnitteluhaaste

Taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Mitä STEAM on? Mitä on MakerSpace? Miten STEAM voisi jalkautua meidän kouluun? Missä STEAM-tila voisi koulullamme olla? Oppilaat ideoivat, suunnittelivat ja rakensivat ryhmissä pienoismalleja koulun STEAM oppimisen tiloista. Kokonaisuuden aikana tutustuttiin STEAM-laitteistoon ja testattiin 3D-kyniä.

Luokka-asteet

7.-9.

Oppiainesisällöt

Laaja- alaisen osaamisen tavoitteista korostuu: Osallisuus ja vaikuttaminen, monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologia. Oppiaineista äidinkieli (vuorovaikutus, tekstin tuottaminen ja tulkitseminen), kuvataide (visuaalinen ajattelu ja tuottaminen).

Taitotavoitteet

  • Projektityöskentely, innostaminen STEAMiin, suunnittelu.
  • TVT-taidot (mm, tiedoston jakaminen, diaesityksen tekeminen, kuvien lisääminen, tekstin tuottaminen, Qr-koodin käyttö)
  • Ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisu, käsillä tekeminen ja kestävän kehityksen näkökulma

Arviointi

Jatkuva arviointi, vertaisarviointi, gridi, palautteen antaminen ja kannustaminen.

Työtavat

Toteutus ryhmätyönä. Ideointia erilaisilla lämmittelyharjoituksilla, pienoismallin suunnittelu ja toteutus ryhmän kanssa. Prosessin dokumentointi ja kustannusarvio.

Materiaalit ja laitteet

  • Erilaiset kierrätysmateriaalit ja askartelutarvikkeet
  • Tietokoneet: tiedon hakuun, dokumentointiin ja projektin esittelyyn
  • Laitteet: 3D-kynät, tietokoneet, oppilaiden puhelimet, kuumaliimapyssyt

Onnistumiset

Projekti innosti oppilaita perehtymään STEAMiin. Erilaiset luonnostelu ja suunnittelutekniikat tuottivat mielenkiintoisia uusia ideoita. Ryhmien toisilleen antama palaute innosti kehitystyöhön ja antoi uusia näkökulmia omaan projektiin. Oppilaat kokivat osallisuuden tärkeäksi koulun tilojen suunnittelussa.

Mitä muuttaisimme?

Projekti esiteltiin koulun 9. luokkalaisille, mutta se oltaisiin voitu esitellä laajemmin myös muille koulun oppilaille.