Oppimis­kokonaisuus

”MERIROSVOT”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Merirosvo –teemaa lähestyttiin Harri Istvan Mäen kirjoittaman Kapteeni Sutiparran aarre- kirjan kautta. Merirosvo-teemaa käsiteltiin eri oppiaineissa.

Luokka-asteet

3.

Oppiainesisällöt

– äidinkieli ja kirjallisuus
– matematiikka
– kuvaamataito
– musiikki
– draama
– englanti ja ranska

Taitotavoitteet

– Harjoitella vuorovaikutustaitoja.
– Osallistua yhteislauluun ja -musisointiin.
– Osallistua yhteisleikkeihin.
– Harjoitella itseilmaisua kuvataiteen keinoin.
– Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen harjoittelua sekä luetun ymmärtämisen harjoittelua
– Harjoitella ja opetella englannin ja/tai ranskan sanastoa merirosvoteemaan liittyen.
– Hyödyntää digilaitteita lukemisen ja tarinan kerronnan tueksi.
– Harjoitella yhteistyötaitoja matikkapelin suunnittelussa.
– Harjoitella ohjelmointia ja tarinankerrontaa BeeBottien avulla

Arviointi

– Itsearviointi
– Vertaisarviointi
– Opettajan antama palaute
– Ryhmäarviointi

Työtavat

– Ryhmäopetus, yksilötyöskentely, ryhmätyöskentely, parityöskentely

Materiaalit ja laitteet

– Kapteeni Sutiparran aarre -kirja
– Eri rytmisoittimia
– Kyniä, maalausvälineet, vahavärit
– Kirjoituspaperia
– Beebotit
– iPadit
– oma puhelin tai läppäri Qridi-sovellusta käyttäessä

Onnistumiset

– Oppilaat saivat itse suunnitella matikkapelin.
– Oppilaat innostuivat musisoimaan ja laulamaan.
– Oppilaiden kuvistyöt olivat upeita.
– Beebot innosti oppilaita ohjelmoinnissa, eivät olisi malttaneet lopettaa.

Mitä muuttaisimme?

– Oppilaita olisi voinut enemmän osallistaa. Suunnitteluun oppilaiden kanssa olisi voinut käyttää enemmän aikaa.
– Ohjelmointia olisi voinut enemmänkin.