Oppimis­kokonaisuus

”hydrokopteri”

Taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Hydrokopterin valmistaminen alkoi käytettävissä olevien materiaalien esittelyllä, tämän jälkeen oppilaat luonnostelivat paperille kuvan siitä, millaisen hydrokopterin he aikovat valmistaa ja mistä eri osista valmis hydrokoperi tulee koostumaan. Suunnitteluvaiheen jälkeen siirryimme puutyötiloihin leikkaamaan ja muotoilemaan finnfoamin osia. Osien valmistamisen jälkeen, ne liimattiin kiinni toisiinsa, kopteri maalattiin ja lopuksi järjestimme koulun pihalla koko koulun yhteisen kopteriuiton, jossa jokainen kopterin valmistanut pääsi laskemaan aluksensa vesille. Liitteenä tarkempi kuvaus valmistusprosessin vaiheista.

Luokka-asteet

3.-9.

Oppiainesisällöt

Kopterin valmistusprosessi kytkeytyi: matematiikan (mittaaminen, painopiste), luonnontieteiden (veden vastus, kellunta, kappaleen mallin vaikutus veden vastukseen, sähköoppi ristiinkytkennässä ja moottorin toiminta, plus- ja miinusnavat paristossa), kuvataiteen (mallin suunnittelu, palojen muotoilu, maalaaminen) ja käsityön (kuumalankaleikkurin käyttö, kolvaaminen, finnfoamin käsittely, hiominen, liimaaminen)

Taitotavoitteet

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1: Nämä taidot ovat mukana prosessin alusta loppuun saakka. Projektissa keskeisenä on suunnittelu ja suunnitelman jatkuva päivittäminen/muokkaaminen työn edetessä paperipiirroksesta kohti valmista työtä. Koko prosessi perustuu jatkuvaan arviointiin, tutkivaan ja luovaan työskentelyotteeseen, vain kokeilemalla selviää, missä aluksen painopiste on ja minkä mallinen pohjan pitää olla, jotta se kelluu ja liikkuu vedessä mahdollisimman hyvin.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2: Oma suunnittelu (muoto ja maalaus, koristelu ja muut ulkoiset tai toiminnalliset ratkaisut) ja valmiin tuotoksen esitteleminen muille yhteisessä uittotilaisuudessa (lasten uima-allas koulun pihalla).
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3: Turvallisuus (oma ja muiden) puutyötilassa työskentelyssä ja erilaisten (kuumalanlkaleikkuri, kolvi, liima) työkalujen käytössä. Materiaalia käytetään säästeliäästi, aluksen materiaalia leikataan siten, että tulee mahdollisimman vähän hukkapaloja.
Monilukutaito L4:
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5:
Työelämätaidot ja yrittäjyys L6: Pitkäjänteinen työskentely oman projektin parissa, tiedon ja ideoiden jakaminen muiden kanssa. Erilaisien vaihtoehtojen kokeilu, sinnikkyys työn loppuun saattamisessa.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7: Oman projektin suunnittelu, toteuttaminen ja lopputuloksen arvioiminen.

Arviointi

Jatkuva arviointi

Työtavat

Piirtäminen, lämpöleikkaaminen, hiominen, materiaalin kaivertaminen, liimaaminen, kolvaaminen, maalaaminen.

Materiaalit ja laitteet

Tarvikkeet: Paperia, kynä, Finnfoam, hydrokopterin moottori kytkimellä ja paristokotelolla, liimaa, veden kestävää maalia. Laitteet: saha, kuumalankaleikkuri, hiomapaperi, mattoveitsi, kolvi + tina, pensseli, liima.

Onnistumiset

Konkrettinen tuotos, jota voidaan testata pihalla uima-altaassa. Vedessä sujuvasti liikkuvan kopterin näkeminen on ollut oppilaille tärkeä onnistumisen hetki.

Mitä muuttaisimme?

Jokainen kerta hioo projektia paremmaksi.