Oppimis­kokonaisuus

Nature of Water

Taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Yhdeksännen luokan valinnaisen TVT:n ja kuvataiteen ryhmien yhteinen projektityö, jonka aiheena oli väljästi vesi. Ryhmät jaettiin valmiiksi siten, että jokaisessa ryhmässä oli oppilaita sekä TVT:n että kuvataiteen ryhmistä. Aluksi pidettiin ryhmäyttävä luovan ideoinnin työpaja, jossa ryhmä eteni luovan innovaatioprosessin mukaisesti ideoista käytännön rajoitusten kautta toteutettavaan suunnitelmaan. Kaikissa töissä tuli yhdistää kuvataidetta ja teknologiaa. Rinnalla kulki ajatus veden roolista ilmastonmuutoksessa.

Luokka-asteet

5, 6, 7, 8, 9.

Oppiainesisällöt

 • 9TVT: digitaalinen suunnittelu, palikkaohjelmointi, c#-ohjelmointi (arduino)
 • 9KU: Taiteen tuottaminen, luovuus, kannanotto globaaliin aiheeseen, teknologian yhdistäminen taiteelliseen ilmaisuun

Taitotavoitteet

 • L1: Yhteistyö, mielikuvitus, sinnikkyys
 • L2: Osallistuminen ryhmässä, työskentely ryhmässä
 • L5: tiedon tuottaminen, ohjelmointi, laitteiden ja ohjelmistojen hallinta
 • L6: päämäärätietoisuus, projektityöskentely
 • L7: Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arviointi

 • Työskentelyprosessin jatkuva arviointi
 • Itsearviointi
 • Vertaisarviointi

Työtavat

 • Pienoismallin rakentaminen
 • Laserleikkaus
 • Lohko-ohjelmointi
 • CNC-työstö (laserleikkaus)
 • Juotosliitoksen tekeminen (LED-nauhat)
 • Akryylilaatikon tiivistäminen

Materiaalit ja laitteet

 • Micro:bit-mikrokontrollerit
 • Laserleikkuri
 • Akryylilevy
 • Led-valonauha
 • Sokeripalat
 • Silikonitiiviste
 • Paperimassa
 • Fimo-massa

Onnistumiset

Ensimmäinen luovuuskeskeinen monialainen työpaja kyseisille oppilasryhmille ja kaikki saivat työn valmiiksi. Osa koki työskentelyn erittäin mukavana ja palkitsevana. Lopullisista töistä tuli todella hienoja, niissä näkyi selkeästi oppilaiden oma kädenjälki ja suunnittelu. Valmistuneet työt asetettiin näyttelyksi koulun ruokalaan. Henkilökunta ja muut oppilaat pitivät töitä näyttävinä ja hienoina.

Mitä muuttaisimme?

Vielä enemmän aikaa ryhmäyttämiseen, vaikka oppilaat olivatkin periaatteessa tuttuja toisilleen. TVT:n osalta digitaalisen valmistamisen ja Micro:bit-ohjelmoinnin opiskelu vahvemmin ennakkoon olisi auttanut oppilaita soveltamaan taitojaan paremmin ja ottamaan vastuuta ryhmässä toimimisessa. Arviointiprosessia olisi pitänyt avata oppilaille vielä tarkemmin ja mm. yhteistyötaitojen arviointi jäi liian vähälle. Jatkossa ottaisimme arvioinnin merkittävämpään osaan kokonaisuutta.