OPPIMISKOKONAISUUS

Nature of Water

taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Yhdeksännen luokan valinnaisen TVT:n ja kuvataiteen ryhmien yhteinen projektityö, jonka aiheena oli väljästi vesi. Ryhmät jaettiin valmiiksi siten, että jokaisessa ryhmässä oli oppilaita sekä TVT:n että kuvataiteen ryhmistä. Aluksi pidettiin ryhmäyttävä luovan ideoinnin työpaja, jossa ryhmä eteni luovan innovaatioprosessin mukaisesti ideoista käytännön rajoitusten kautta toteutettavaan suunnitelmaan. Kaikissa töissä tuli yhdistää kuvataidetta ja teknologiaa. Rinnalla kulki ajatus veden roolista ilmastonmuutoksessa.

Luokka-asteet

5, 6, 7, 8, 9.

Oppiainesisällöt

9TVT: digitaalinen suunnittelu, palikkaohjelmointi, c#-ohjelmointi (arduino) 

9KU: Taiteen tuottaminen, luovuus, kannanotto globaaliin aiheeseen, teknologian yhdistäminen taiteelliseen ilmaisuun

Taitotavoitteet

L1: Yhteistyö, mielikuvitus, sinnikkyys 

L2: Osallistuminen ryhmässä, työskentely ryhmässä 

L5: tiedon tuottaminen, ohjelmointi, laitteiden ja ohjelmistojen hallinta 

L6: päämäärätietoisuus, projektityöskentely 

L7: Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 

Arviointi

Työskentelyprosessin jatkuva arviointi 

Itsearviointi 

Vertaisarviointi

 

Työtavat

Pienoismallin rakentaminen 

Laserleikkaus 

Lohko-ohjelmointi 

CNC-työstö (laserleikkaus) 

Juotosliitoksen tekeminen (LED-nauhat) 

Akryylilaatikon tiivistäminen

Materiaalit ja laitteet

Micro:bit-mikrokontrollerit 

Laserleikkuri 

Akryylilevy 

Led-valonauha 

Sokeripalat 

Silikonitiiviste 

Paperimassa 

Fimo-massa

Onnistumiset

Ensimmäinen luovuuskeskeinen monialainen työpaja kyseisille oppilasryhmille ja kaikki saivat työn valmiiksi. Osa koki työskentelyn erittäin mukavana ja palkitsevana. Lopullisista töistä tuli todella hienoja, niissä näkyi selkeästi oppilaiden oma kädenjälki ja suunnittelu. Valmistuneet työt asetettiin näyttelyksi koulun ruokalaan. Henkilökunta ja muut oppilaat pitivät töitä näyttävinä ja hienoina.

Mitä muuttaisimme?

Vielä enemmän aikaa ryhmäyttämiseen, vaikka oppilaat olivatkin periaatteessa tuttuja toisilleen. TVT:n osalta digitaalisen valmistamisen ja Micro:bit-ohjelmoinnin opiskelu vahvemmin ennakkoon olisi auttanut oppilaita soveltamaan taitojaan paremmin ja ottamaan vastuuta ryhmässä toimimisessa. Arviointiprosessia olisi pitänyt avata oppilaille vielä tarkemmin ja mm. yhteistyötaitojen arviointi jäi liian vähälle. Jatkossa ottaisimme arvioinnin merkittävämpään osaan kokonaisuutta.

SELAA MUITA OPPIMISKOKONAISUUKSIA