Oppimis­kokonaisuus

”pienoiskaupunki”

taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Rakenna 80x80cm vanerilevylle pienoiskaupunki. Se millainen kaupunki pitää olla ei ole merkitystä. Lisää kaupunkiin teitä, puita ja taloja. Kaupungissa voi virrata joki ja maastonmuodot voivat olla vaihtelevia. Kaupungista voi löytyä ravintoloita, kouluja tai vaikkapa vesitorni. Kaupunkiin 3D tulostetaan mahdollisimman paljon asioita, mutta kaikkea ei tarvitse 3D mallintaa. Apuna voi käyttää esimerkiksi puutikuista rakennettuja elementtejä. Kaupungin voi valaista ledvaloilla, joita voidaan kytkeä rakennuksiin tai erillisiin katuvaloihin.

Luokka-asteet

5.-7.

Oppimisen sisällöt

Käsityö, matematiikka, fysiikka, ympäristöoppi ja kuvataide.

Taitotavoitteet

Oppia luomaan kokonaisia maailmoja. Arkkitehtuuria ja 3D-mallintamista. Ymmärtää mittasuhteet ja osata käyttää esteettisiä taitojaan hyväksi. Ymmärtää luonnon asettamat reunaehdot omalle suunnittelulle.

Arviointi

Arvioidaan kokonaisuutta. Yksittäisissä asioissa ei tarvitse onnistua. Voidaan myös kiinnittää huomio esimerkiksi 3D mallintamiseen kokonaisen projektin sijaan.

Työtavat

Oppilaat raketavat pienoiskaupungit 3 oppilaan ryhmissä. Ryhmä voi tehdä tasaisesti jokaista vaihetta tai oppilaat voivat jakautua tehtäviin omien kiinnostusten mukaan. Esimerkiksi jos joku tykkää enemmän 3D mallintamisesta voi hän suunnitella tuotteita pienoiskaupunkii. Ryhmät muut jäsenet voivat taas tehdä tilauksia tälle 3D suunnittelijalle tarvittavista tuotteista.

Materiaalit ja laitteet

Leikkaavia pihtejä, kuumaliimaa, erilaista pientä puumateriaalia, maalausvälineet ja 3D tulostin sekä tietokone (SketchUp ja Tinkercad)

Onnistumiset

Lopuksi voidaan pitää esimerkiksi liikuntasalissa näyttely, jossa koulun muut oppilaat voivat vierailla päivän aikana.

Mitä muuttaisimme?

100x100cm vanerilevy