Oppimis­kokonaisuus

Kestävä kehitys: Monitoimikoneen rakentaminen

Aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Tärinäbotin rakentaminen. Virtapiiriin tutustuminen ja sen ymmärtäminen. Oppilaat pohtivat ryhmisssä mihin arjen ongelmaan he tarvitsevat teknisen ratkaisun. He suunnittelevat koneen tai robotin, joka helpottaa tai ratkaisee arjen ongelman. Botin rakentamisen jälkeen oppilaat tekevät koneestaan mainoksen esim. Ipadin elokuvatyökalun avulla tai julisteen esim. Paintilla. Tiedostot jaetaan opettajalle sähköpostitse liitteenä tai linkkinä pilvipalveluun.

Luokka-asteet

4, 5, 6

Oppiainesisällöt

Luonnontieto, äidinkieli, kuvataide, käsityö.

Taitotavoitteet

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ongelmanratkaisutaitojen ja ryhmätyötaitojen vahvistaminen.

Arviointi

  • Jatkuva työskentelyn arvionti.
  • Itsearviointi ja ryhmäarviointi.

Työtavat

Tekemällä oppiminen, ryhmätyöskentely.

Materiaalit ja laitteet

Kierrätys- ja askartelumateriaalit, pienoismoottori, paristot ja paristokotelo.

Onnistumiset

Monipuolisten ja luovien tuotteiden suunnittelu ja tekeminen. Oppilaat keksivät esimerkiksi pulpetin siivoojan, herättäjän, piirtäjän ja taikinakoneen.