Oppimis­kokonaisuus

”KAMPIKONEET”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Projektin aikana tutustutaan moniin erilaisiin arkipäivän laitteisiin, joiden toiminnassa käytetään apuna vipua tai kampea. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten erilaista liikettä saa aikaiseksi. Suunnitellaan ja toteutetaan kierrätysmateriaaleista oma ’Kampikone’, jossa 1-2 osaa liikkuu, kun kampea kääntää tai vetää.

Luokka-asteet

5.

Oppiainesisällöt

Oppiaineet: ympäristötieto, matematiikka, kuvataide ja käsityö
Laaja-alaiset tavoitteet: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), yrittäjyys (L6) ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7).

 

Taitotavoitteet

Perehtyminen, suunnittelu, TVT-taidot (vinyylileikkurin hyödyntäminen johonkin osaan työtä) ja ongelmanratkaisutaidot. Kierrätysmateriaalin hyödyntäminen työssä ja kestävän kehityksen näkökulma.

Arviointi

Jatkuva arviointi työn edetessä, itsearviointi, vertaisarviointi, palautteen antaminen prosessin eri vaiheissa.

 

Työtavat

Perehtyminen erilaisiin laitteisiin pareittain, suunnittelu ja toteutus yksilötyönä. Työn ja sen toiminnan esittely muulle ryhmälle. Näyttelyn rakentaminen.

 

Materiaalit ja laitteet

Kierrätysmateriaali: pahvi, paperi, pakkaukset, purkit, metallikannet, lanka, kangastilkut jne.
Kuumaliima, rautalanka, paperiliima
Tietokone ja vinyylileikkuri

Onnistumiset

Oppilaat innostuivat projektista ja yhteisen perehtymisen jälkeen jokaiselle alkoi syntyä aivan omanlainen suunnitelma työstä. Työstämisen aikana alkuperäiseen suunnitelmaan tuli muutoksia, kun toimivuutta testattiin ja siitä haluttiin vielä parempi. Kaikki saivat onnistumisen elämyksiä ja lopputulokset olivat hauskoja. Suunnitelmia ja lopullisia töitä esitellessä sai esiintymiskokemusta ja onnistumisen elämyksiä.

Mitä muuttaisimme?

Käyttäisimme töiden dokumentointiin aikaa, jolloin myös niiden esittely voisi olla helpompaa.