Oppimis­kokonaisuus

”OHJELMOINTIA OMILLA KUVILLA”

taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Oppilaiden tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa lyhyt animaatio, jossa on itse pääroolissa. Green screen välineistöä hyödyntäen otettiin kuvia itsestä eri asennoissa ja kuvista poistettiin tausta. Kuvat vietiin Scratch-ohjelmointiympäristöön ja hahmot koodattiin liikkumaan.

Luokka-asteet

5.-8.

Oppiainesisällöt

Tieto- ja viestintätekniikka sekä matematiikka

Taitotavoitteet

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä matematiikan tavoitteista T5, T9 ja T20. Tavoitteena oli kehittää luovuutta, algoritmista ajattelua sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista. Ohjelmoinnin osalta harjoitettiin mm. toistorakenteiden käyttöä.

Arviointi

Itsearviointi ja opettajan antama formatiivinen arviointi.

Työtavat

Yksin, parin kanssa tai pienessä ryhmässä oman valintansa mukaan.

Materiaalit ja laitteet

Green screen -kuvaustausta, iPad, jossa Green screen sovellus ja tietokone

Onnistumiset

Tämä oli oppilaiden mielestä mielekäs tapa syventää ohjelmointitaitojaan. Tuotokset oli osittain hyvinkin luovia ja oppilailla vaikutti olevan hauskaa niitä tehdessä.

Mitä muuttaisimme?

Tällä kertaa projekti oli hyvin kokeiluluonteinen lukukauden viimeisillä matematiikan tunneilla toteutettu kokonaisuus. Jatkossa tällaisen voisi sisällyttää johonkin isompaankin kokonaisuuteen, jolloin animaatioiden sisällöistä voisi tulla merkityksellisempiä.