Oppimis­kokonaisuus

Arjen apuri -robotti

Aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Mikä mättää? Onko sulla ongelma? Onko arjessasi jokin ongelma, haaste tai pulma, mihin kaipaisit parannusta? Keksi jokin uusi innovaatio eli keksintö, joka ratkaisee ongelman tai parantaa asian (Innokas2021 Ohjelmointi- ja robotiikkaturnaus).

Oppilaat ideoivat, suunnittelivat ja rakensivat ryhmissä beebotin päälle robotin, joka ratkaisee jonkin arjen ongelman. Rakentamisessa kiinnitettiin huomiota tuotteen ekologisuuteen..

Luokka-asteet

0–4.

Oppiainesisällöt

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista korostuu erityisesti tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Oppiaineista äidinkieli (vuorovaikutus, tekstin tuottaminen ja tulkitseminen), käsityöt (kokonainen käsityöprosessi, monimateriaalisuus, kestävä kehitys), kuvataide (visuaalinen ajattelu ja tuottaminen.

Taitotavoitteet

  • Projektityöskentely, innostuminen Steamiin
  • Suunnittelu
  • TVT-taidot (mm. tiedoston jakaminen, jaetun tiedoston löytäminen, diaesityksen tekeminen, kuvien lisääminen, tekstin tuottaminen, qr-koodin käyttö)
  • Beebottien ohjelmointi
  • Ryhmätyötaidot
  • Ongelmanratkaisu
  • Erilaisten materiaalien ja tekniikoiden kokeileminen, käsillä tekeminen
  • Kestävän kehityksen näkökulman ymmärtäminen

Arviointi

Jatkuva arviointi, palautteen antaminen ja kannustaminen, lopuksi ryhmä arvioi itse omaa tuotettaan ja antaa palautetta muille.

Työtavat

Toteutus ryhmätyönä, tuotteen suunnittelu tekstitiedostona, prosessin dokumentointi diaesityksenä.

Materiaalit ja laitteet

Beebotit sekä paljon erilaisia kierrätysmateriaaleja ja askartelutarvikkeita. Tietokoneet dokumentointiin.

Onnistumiset

Projekti oli oppilaille erittäin motivoiva ja sen aikana oppilaat pääsivät ratkomaan monenlaisia eteen tulleita ongelmia. Yhteistyötä tarvittiin ja jokaisen ryhmän tuotoksesta tuli aivan omanlaisensa. Tuli todella yllättäviä ja luovia ratkaisuja!

Mitä muuttaisimme?

Dokumentoinnille olisi kannattanu varata vielä enemmän aikaa.