Oppimis­kokonaisuus

Makerspace-tilan opetustaulut

Aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Makerspace-tilan ensivaiheen kalustaminen opetustauluilla ja työkalujen säilytysratkaisuilla. Oppilaat valmistivat tietokoneen eri osien opetustaulun purkamalla tietokoneen keskeisimmät komponentit erilleen ja kiinnittivät ne suureen vaneriin. Jokaisen tietokoneen toimintaan vaikuttava osa (mm. emolevy, virtalähde, prosessori jne.) nimettiin sekä suomeksi että englanniksi. Nimet leikattiin vinyylileikkurilla ja lisättiin selitteeksi osan alle. Makerspace-tilan käsityökalut (porat, vasarat, leikkurit jne.) jaettiin toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi ja nimettiin suomeksi ja englanniksi. Työkaluille suunniteltiin soveltuva säilytysratkaisu.

Luokka-asteet

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Oppiainesisällöt

 • Englanti: työelämän viestintä
 • TVT: suunnittelu, digitaaliset valmistusmenetelmät
 • Käsityö: innovointi, muotoilu, tekeminen, työturvallisuus

Taitotavoitteet

 • L1: Yhteistyö, mielikuvitus, sinnikkyys
 • L2: Osallistuminen ryhmässä, työskentely ryhmässä
 • L5: laitteiden ja ohjelmistojen hallinta
 • L6: päämäärätietoisuus, projektityöskentely
 • L7: Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arviointi

 • Työskentelyprosessin jatkuva arviointi
 • Tuotoksen arviointi

Työtavat

 • Suunnittelu ruutupaperille
 • Kiinnittäminen
 • Purkaminen ja lajittelu
 • Työkalujen luokittelu

Materiaalit ja laitteet

 • Vaneri
 • Vinyylitarra
 • Porakone
 • Laserleikkuri
 • Itseporautuvat ruuvit

Onnistumiset

Käytännönläheinen lähestymistapa sai monenlaiset oppijat mukaan työskentelyyn. Opetustaulut olivat oppilaiden itse suunnittelemia ja näyttäviä. Vinyylileikkurilla osien nimet oli laserleikkuriin verrattuna nopeampi, joustavampi sekä helpompi tehdä laitteen siirreltävyyden vuoksi.

Mitä muuttaisimme?

Suunnittelussa olisi pitänyt ottaa huomioon AutoLaser-ohjelman opettamiseen vaadittava aika. Työskentely olisi pitänyt rytmittää siten, että muilla on sillä välin kirjallisia tehtäviä, kun yhdelle opettaa uutta ohjelmaa. Oppimis- ja suunnitteluprosessin avaaminen oppilaille ja sen vaikutus arviointiin jäi vähäiseksi.