Oppimis­kokonaisuus

Kaupunkiprojekti

Aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Kaupunkiprojekti on oppimiskokonaisuus, jota voidaan soveltaa hyvin vapaasti eri luokka-asteilla ja eri taitotasoilla. Projektiin voidaan yhdistää melkein mitä tahansa valmistusprosesseita äskasrtelusta 3D-tulostamiseen ja laserleikkaukseen. Myös koodaminen voidaan ottaa helposti ja luontevasti mukaan. Taloja kaupunkiin voidaan valmistaa 3-5 oppilaan ryhmissä. Kaupungin tieverkostot ja julkset rakennukset toimivat mainioina toiminnan eriyttämisenä.

Luokka-asteet

0–6.

Oppiainesisällöt

Käsityö ja askasrtelu, matematiikka (esim. mittakaava), äidinkieli (taustatarinat), 3D-suunnittelu, 2D-suunnittelu

Taitotavoitteet

Käsillä tekeminen, ryhmätyö, suunnittelu, ongelmanratkaisu.

Arviointi

Projektissa voidaan arvioida eri osa-alueita:

  • Ryhmätyötaidot
  • Käsityötaidot
  • Visuaalinen lopputulos
  • Tekninen lopputulos
  • Taustatarinan tuottaminen
  • Prosessin kuvaus

Työtavat

Kaikki erilaiset työtavat voidaan ottaa projektiin ikätaso huomioiden mukaan.

Materiaalit ja laitteet

Vaneri / kovalevy, maalit / pullovärit, rautalanka, pleksi, 3D-tulostin, laserleikkuri, erilaiset puu- ja metallitikut, pumpuli jne. Kaikki käy.

Onnistumiset

Projekti tarjoaa onnistumisen elämyksiä monessa vaiheessa. Sopivaa tekemistä löytyy kaikille ja oppilaat pääsevät toteuttamaan omia vahvuuksiaan hyvin.

Mitä muuttaisimme?

Ajankäytön suunnitelmaa voi halutessaan laatia tarkemmin. Meillä projekti paisui ja venyi, mutta tietoisesti koska järkevää ja motivoivaa tekemistä riitti ja oppimista tapahtui niin valtavasti.