Oppimis­kokonaisuus

”tutustuminen robottikoodaukseen”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Tutustutaan Lego Spike Prime -setin osiin ja rakennetaan ajorobotti, jota opetellaan koodaamaan peruskäskyillä.

Luokka-asteet

3.-9.

Oppiainesisällöt

Matematiikka, koodaus, looginen päättely, yhdessä toimiminen ja vuoron odottaminen, ongelmanratkaisutaidot.

Taitotavoitteet

Oppilas ymmärtää kokonaisuuden jälkeen peruskoodauskäskyjä ja osaa miettiä, mitä käskyjä robotille tulee antaa, jotta se pääsee etenemään ja kääntymään haluttuun suuntaan.

Arviointi

Arviointi tapahtuu samanaikaisesti ja antamalla palautetta oppilaille suullisesti. Jokainen oppilasryhmä ohjataan onnistumiseen.

Työtavat

Pienryhmätyöskentely, tekemällä oppiminen.

Materiaalit ja laitteet

Tuntisuunnitelma löytyy täältä:

Ohje Lego Spark Prime

Laitteet: Lego Spark Prime -setit ja läppärit

Onnistumiset

Oppimisen iloa oppilailla. Onnistumisia ja ongelmia opettajalla.

Mitä muuttaisimme?

Hieman tarkempaa ennakkotietoa pitäisi opettajalla olla tähän tuntisuunnitelmaan, eli kokemusta kyseisen paketin ja robotin ohjaamisen yksityiskohdista.
Lähtisin yksinkertaisemmalla tavoitteella liikkeelle ja pitäisin ensimmäiset tunnit Lego-ohjelmiston mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti. Lisäksi käyttäisin iPadeja koodaamiseen ja käskyjen lähettämiseen.