Oppimis­kokonaisuus

”Paras paikka oppia -suunnitteluprojeki”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Suunnitellaan pareittain / ryhmässä koululle pieni oppimisnurkka tai –paikka.
Taustatyö
1. Tutustutaan opettajan kanssa suunnitelmiin koulun uusista tiloista.
2. Käydään tutkimassa tiloja ja pohditaan, missä oma oppimispaikka voisi olla.
3. Tutkitaan erilaisia kalusteita ja oppimispaikkoja internetistä ja kuvastoista
Ideointi
Millainen olisi paras paikka oppia? Keskustelkaa ja kirjoittakaa muistiin ideat.
Apukysymyksiä:
Missä se voisi olla?Miltä siellä näyttää?Mitä värejä siellä on?Miltä siellä tuntuu?
Miten siellä voisi opiskella?Miten se auttaisi sinua oppimaan
Suunnittelu
Valitkaa ideoista ne, joista haluatte tehdä mallirakennelman. Tehkää mallirakennelmasta piirros
Toteutus
Rakentakaa omasta oppimispaikasta mallirakennelma pikkulegoista.
Jakaminen
Ottakaa padillä 5 kuvaa erilaisista toiminnoista oppimispaikastanne ja tehkää MOviemakerillä mainosvideo muille oppilaille. Videon tulee sisältää tekstiä tai puhetta. Videossa saa olla musiikkia ja tehosteita. Muutama oppilas teki oppimispaikkansa Minecraft for Education ohjelmalla. Siellä ryhmä teki koulumme pihalle raketin, jonka sisällä oli avaruusteemaisia oppimispaikkoja.
Arvioikaa ryhmissä ryhmätyöskentelytaitoja ja lopputulosta. Näkyykö työssänne suunnitteluvaiheen toiveet ja ajatukset.

Luokka-asteet

1.-6.

Oppiainesisällöt

suomenkieli, monilukutaidot, ympäristöoppi, rakentelu, tvt -taidot

Taitotavoitteet

Oppilaat oppivat ryhmätyöskentelytaitoja. He oppivat ajattelemaan laatikon ulkopuolelta ja päätymään ideoinnin avulla konkreettiseen lopputulokseen.
Moviemakerin käytön harjoittelu.

Arviointi

Arvioikaa ryhmissä ryhmätyöskentelytaitoja ja lopputulosta. Näkyykö työssänne suunnitteluvaiheen toiveet ja ajatukset.

Työtavat

Ryhmätyö, legoilla rakentelu, padillä elokuvan tekeminen. MInecraft for education.

Materiaalit ja laitteet

Padit, pikkulegot, MInecraft for Education

Onnistumiset

Onnistuimme saamaan kaikki oppilaat mukaan. Legot olivat tuttu, mutta erilainen materiaali oppilaiden rakentelussa. Oppilaiden innovatiivisuus sykähdytti.

Mitä muuttaisimme?