STEAM in Oulu blogi

Arkisto: kesäkuu 2023

Kiiminkijoen päiväkodin ja Kiimingin kirjaston STEAM-yhteistyö

Kiiminkijoen päiväkodin ja Kiimingin kirjaston STEAM- yhteistyö alkoi syksyllä 2022.  STEAM tulee sanoista science (tiede), technology (teknologia), engineering (insinööritaidot), art (taide ja kirjallisuus) ja math (matematiikka). Kirjallisuusosuus voi olla STEAMissa esim. monilukutaitoa, sanataidekokemuksia, tiedonhakua tai laitteisiin tutustumista.  STEAM on lasta osallistavaa pedagogista ja projektinomaista toimintaa, jossa huomioidaan lapsen onnistumisen kokemukset ja oivallukset. Oppimisen välineinä STEAMissä käytetään usein digitaalista välineistöä. Kiiminkijoen päiväkodissa

Lue lisää