STEAM in Oulu blogi

Arkisto: joulukuu 2022

Full STEAM in Finland – Teacher training program

Join our 7-day course and enhance your STEAM teaching skills and methodologies in an innovative network in Oulu Finland! The course has been confirmed! Find more information: https://visitedufinn.com/event/erasmus-course-in-finland/

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen Intoa ja Iloa Oivaltamosta hanke tiedottaa

Syksyllä 2022 rakennettiin ja varustettiin yhdessä hankkeen ja hankeen pilotointipäiväkotien kanssa STEAM-oppimisympäristöjä. Oulun kaupungin neljälle varhaiskasvatusalueelle rakentuivat Oivaltamot, tiede-, taide- ja teknologiakasvatuksen oppimisympäristöt. Oivaltamot toimivat yksikölle monipuolisina ja innostavina oppimisympäristöinä sekä tutustumiskohteina ja vinkkeinä alueen muille varhaiskasvatuksen yksiköille. Korvensuoran päiväkotiin rakentui ulos leikkipihan yhteyteen Ulko-Oivaltamo. Ulko-Oivaltamo toimii metsän ja leikkipihan rajapinnassa ja houkuttelee rakentelemaan, ihmettelemään ja tutkimaan luonnon monimuotoisuutta. Tuulikellon

Lue lisää