Varhaiskasvatuksen Intoa ja Iloa Oivaltamosta hanke tiedottaa

Syksyllä 2022 rakennettiin ja varustettiin yhdessä hankkeen ja hankeen pilotointipäiväkotien kanssa STEAM-oppimisympäristöjä. Oulun kaupungin neljälle varhaiskasvatusalueelle rakentuivat Oivaltamot, tiede-, taide- ja teknologiakasvatuksen oppimisympäristöt. Oivaltamot toimivat yksikölle monipuolisina ja innostavina oppimisympäristöinä sekä tutustumiskohteina ja vinkkeinä alueen muille varhaiskasvatuksen yksiköille.

Korvensuoran päiväkotiin rakentui ulos leikkipihan yhteyteen Ulko-Oivaltamo. Ulko-Oivaltamo toimii metsän ja leikkipihan rajapinnassa ja houkuttelee rakentelemaan, ihmettelemään ja tutkimaan luonnon monimuotoisuutta.

Tuulikellon päiväkotiin rakennettiin Oivaltamo-oppimisympäristö, josta löytyy monipuolisesti välineitä, materiaalia ja laitteita erilaisten STEAM-projektien toteuttamiseksi. Huoneen eri osat painottavat eri toimintoja ja houkuttelevat tutkimaan ja Oivaltamaan.

Pikku-Ainon päiväkodissa tartuttiin tilahaasteiden vuoksi hyödyntämään liikuteltavia kärryjä. Oivaltamokärryjä varustettiin kaksi kappaletta. Toisessa kärryssä ovat tutkimuksen, koodauksen sekä oppimisen välineet ja toisessa monipuolinen materiaalisto värkkäilyyn eli omien projektien toteuttamiseen.

Metsokankaan päiväkodissa Oivaltamo-tilat rakentuivat kahteen rinnakkain olevaan huoneeseen. Yksikössä valmiina oleva veistohuone haluttiin säilyttää värkkäilytilana ja vieressä oleva pienempi huone varustettiin monipuolisilla tutkimiseen, oppimiseen ja toiminnallisuuteen sopivilla välineillä ja laitteilla.

Syksyllä päiväkodit osallistuivat Oivaltamoiden rakentamisen lomassa Oulun taidemuseon ja Tietomaan järjestämille tiedetyöpajoille. Työpajoissa henkilöstön jäsenet tutustuivat erilaisiin keittiökemian kokeisiin, tutkivat valoa ja varjoja sekä pääsivät harjoittelemaan vinyylileikkurin, Scan N Cut – laitteen, käyttöä ja soveltamista pienten lasten opetuksessa. Yksiköiden Oivaltamot ovat myös varustettu työpajoissa testatuilla ohjeilla sekä tarvittavilla materiaaleilla ja välineillä.