STEAM in Oulu blogi

MITÄ STEAM-PEDAGOGIIKKA OIKEIN ON – POHDINTAA, ÄÄNEEN AJATTELUA JA TUTKITTUA TIETOA

STEAM on jo jonkin aikaa ollut koulumaailman kuuma peruna – erityisesti meillä Oulussa, tähtäämmehän STEAM-pedagogiikan kärkeen vuoden 2026 kulttuuripääkaupungin aseman myötä. STEAMinOulu -verkosto tekee erinomaista työtä alueemme, ja koko Suomen, STEAM-pedagogiikan kehittämisessä, samoin kansallinen INNOKAS-verkosto. Ilmiönä STEAM-pedagogiikka ei ole aivan uusi; sen voidaan katsoa syntyneen Yhdysvalloissa vuonna 2007 vastauksena tarpeeseen lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta STEM-aineisiin (Perignat & Katz-Bionincontro, 2019).

Lue lisää

Jäälin monitoimitalon digipaja auki la 25.2. klo 12-15!

Jäälin monitoimitalon  digipaja on auki kulttuurilauantaina 25.2. Klo 12-15. Paikalla on mahdollista saada opastusta pajan laitteiden käyttöön ja 3D-suunnitteluun.

Lue lisää

Tervetuloa vieraaksi ToolCamp2023 tapahtumaan

ToolCamp on vuosittainen kekseliäisyyttä, luovuutta ja yhteistyötä juhlistava kokonaisuus. Sen aikana eri-ikäiset lapset ja nuoret työskentelevät haasteiden parissa ja ideoivat ratkaisuja niihin.   ToolCamp on kokonaisuus, joka muodostuu työskentelystä päiväkodilla tai koululla ja ToolCamp-päivästä. Lapset ja nuoret työskentelevät ryhmissä ensiksi omissa yksiköissään ja niistä valitaan edustajat ToolCamp-päivään. Päivän aikana ryhmät esittelevät luovat ja vastuulliset ratkaisunsa yleisölle ja tuomaristolle.   Kokonaisuus

Lue lisää

Full STEAM in Finland – Teacher training program

Join our 7-day course and enhance your STEAM teaching skills and methodologies in an innovative network in Oulu Finland! The course has been confirmed! Find more information: https://visitedufinn.com/event/erasmus-course-in-finland/

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen Intoa ja Iloa Oivaltamosta hanke tiedottaa

Syksyllä 2022 rakennettiin ja varustettiin yhdessä hankkeen ja hankeen pilotointipäiväkotien kanssa STEAM-oppimisympäristöjä. Oulun kaupungin neljälle varhaiskasvatusalueelle rakentuivat Oivaltamot, tiede-, taide- ja teknologiakasvatuksen oppimisympäristöt. Oivaltamot toimivat yksikölle monipuolisina ja innostavina oppimisympäristöinä sekä tutustumiskohteina ja vinkkeinä alueen muille varhaiskasvatuksen yksiköille. Korvensuoran päiväkotiin rakentui ulos leikkipihan yhteyteen Ulko-Oivaltamo. Ulko-Oivaltamo toimii metsän ja leikkipihan rajapinnassa ja houkuttelee rakentelemaan, ihmettelemään ja tutkimaan luonnon monimuotoisuutta. Tuulikellon

Lue lisää